Smyslem pobytu bylo nejen odlehčit rodičům, kteří se o své postižené děti starají i v jejich dospělosti, ale především podpořit psychickou pohodu klientů stacionáře Kamarád. Týdenní program pobytu byl sestaven kvalifikovanými pracovníky v sociálních službách tak, aby naplňoval očekávání každého účastníka.
Každý den začínal ranní rozcvičkou, po které následovala vydatná snídaně. Dopolední program byl buď tvořivý a měl procvičit paměť i kreativní myšlení kamarádů, nebo naučně zábavný, kdy se dozvídali nové informace především o Máchově kraji.

Stacionář Kamarád v Máchově kraji.

Po obědě se kamarádi vždy domluvili, kam vyrazí na výlet. Po cestě si nacvičovali orientaci v mapě, pohyb v terénu, komunikaci s cizími lidmi, nákup a zaplacení občerstvení. Často zbyl čas a energie si trochu procvičit své tělo. A protože kamarádi rádi sportují, hrála se často boccia, plážový volejbal, přehazovaná, kopaná a jiné míčové hry.

Soutěže a hry
Večerní program byl zábavný a relaxační. Hrály se různé soutěže, které obsahovaly prvky muzikoterapie či dramaterapie na uvolnění před samotným spánkem.

Psychorehabilitační pobyt se zaměřoval na nácvik samostatného života klientů stacionáře. V rámci něj si upevňovali hygienické návyky, celkovou péči o svoji osobu, komunikaci v kolektivu, orientaci v neznámém prostředí apod.

Poučení i poznatky
Díky absolvovanému pobytu se klienti stacionáře opět posunuli ve své snaze přiblížit se běžnému životu většinové společnosti.
Užili si také mnoho zážitků, zábavy, dobrodružství, milých chvil v kolektivu přátel a odnesli si s sebou mnoho důležitých poznatků.
⋌Dominika Tobiášová, vedoucí
⋌sociálních služeb, Kamarád Jičín