Pořízením kompostérů chtějí Hořice svým spoluobčanům umožnit třídění biologicky rozložitelného odpadu v souladu s novým zákonem o odpadech. Kompostéry budou přidělovány na základě předem stanovených pravidel. Občanům bude umožněno žádat o kompostéry elektronicky i osobně na podatelně Městského úřadu.

Uspokojeno bude prvních 90 žádostí. Z toho prvních 45 evidovaných žádostí elektronicky a prvních 45 evidovaných žádostí zapsaných na podatelně městského úřadu. Žádosti budou přijímány od 4. listopadu.