Začátkem dubna byl po více než dvou letech stavby dokončen nový areál ústavu. Zaměstnanci se tak přestěhovali z dosavadního sídla VŠÚO, holovouského zámku, do nové hlavní budovy. Projekt výstavby Ovocnářského výzkumného institutu (OVI) pokryla z 85% dotace EU z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z 15% se podílel státní rozpočet.

Ráno nás před hlavní budovou přivítal tajemník Ovocnářské unie ČR Ing. Roman Chaloupka. Provedl nás dosud nezabydleným, novotou vonícím institutem. Naše skupina dokonce otestovala výtah, jehož kapacitu třinácti osob jsme téměř naplnili (ještě byla dvě místa volná), a musím říci, že zaměstnancům jej závidím.

V zasedací místnosti nás příjemně překvapily připravené minerální vody a informační materiály. Dozvěděly jsme se spoustu nových informací, které téměř ani nebylo možno – kvůli množství termínů – vstřebat! Přednáška byla zaměřena na výsadbu ovocných dřevin v krajině. Získaly jsme základní informace o jednotlivých rodech, odrůdách, ale také o škůdcích a chorobách. Vyprávění bylo poutavé a zajímavé. Věděli jste například, že hrušně jsou pěstovány na desetkrát menší ploše než jabloně? Jsou totiž náročnější na půdu.

Názorná ukázka
Ing. Chaloupka nám před budovou ukázal, jak nemá vypadat kotvení dřeviny ke kůlu (ano, paradoxně přímo před ústavem), na návsi v Holovousích jsme viděly vzorný výchovný řez jabloně.

Poté už na nás čekala příjemná jarní procházka po Holovousově stezce. Všímaly jsme si stromů kolem sebe, například nově vysázené ovocné aleje v Chodovicích. Kolem chodovického kostela jsme lesem došly kolem studánky až k bývalému chodovickému koupališti (dnes rybníku) a následně k výchozímu bodu, k OVI. Zde jsme se rozloučily.

Jsme velmi rády, že jsme byly mezi prvními návštěvníky. Tato exkurze byla výbornou praktickou ukázkou předmětu Ochrana a tvorba krajiny.

Místní produkty
Na tuto exkurzi navazovala přednáška na OÚ v Holovousích. Té už se účastnil i druhý, ekonomicky zaměřený modul. I tady pro nás připravili milé pohoštění ve stylu regionálních produktů – hořické trubičky a miletínské modlitbičky. Prezentace pojednávala o MAS Podchlumí a o Sdružení Podzvičinsko. V tomto případě jsme si utvrdili vědomosti z předmětů Veřejná správa a Fondy Evropské unie. Novinkou pro nás bylo zjištění, že existuje Mikroregion Podchlumí. Vyplnili jsme soutěžní dotazník a tři z nás vyhráli pěkné ceny.

Později jsme opětovně zavítali do OVI. Zde se nám věnovala Ing. Šárka Demelová, která se zabývá ochranou ovoce proti houbovým chorobám. Viděli jsme desítky hub v Petriho miskách, které slouží k identifikaci chorob. Dále jsme se podívali do laboratoře, do skleníků a nakonec do skladu ovoce. Kdo chtěl, mohl si zakoupit jablka různých druhů za příznivou cenu.    Lucie Krkonošková, studentka 2. ročníku VOŠ