„V Miletíně se snažíme co nejvíce třídit. Již oddělujeme staré oblečení, baterky, elektroniku nebo konzervy.

Samozřejmostí je třídění papíru, plastu a skla. Bylo nám divné, že by se vypotřebované tonery měly jenom tak vyhazovat," řekl starosta Miroslav Nosek.
Město si tedy udělalo malý průzkum a záhy bylo zjištěno, že firma KMP se zpracováváním použitých tonerů vskutku zabývá. „V krátké době nám podnik dodá kontejner," prohlásil starosta.

Za hodnotu odebraných tiskových kazet poskytne firma dar vybranému dětskému domovu. V případě Miletína to bude Denní stacionář Slunečnice v Pardubicích.

„Lidé třídí dost. Samozřejmě by mohli třídit i více, ale vždy se najdou sobečtí jedinci, kteří nemyslí na budoucnost," ohodnotil starosta miletínské občany.