Město nechává umístění autobusového terminálu vyřešit odborníky: za každý zpracovaný návrh nabízí dvacet tisíc korun.

Architekti musí posoudit současnou situaci a mohou pracovat s prostorem autobusového nádraží, jehož součástí by mohla být parkovací plocha na nedalekém tržišti, nebo mohou pro terminál využít parkoviště pod bývalým městským úřadem a na prostor zbořeniště umístit parkovací dům. Packá radnice současně také požaduje zřídit 60 až 100 parkovacích míst. Zpracovatelé by měli zvážit i samotnou dopravní situaci v centru města.
Termín dodání studie je stanoven na 11. července.

Podklady měly desítce studií odejít v pátek, náklady na zbudování autobusového nádraží se mají pohybovat v částce kolem šedesáti milionů korun.
Město se v příštím roce hodlá s projektem ucházet o dotaci z evropských fondů, první výzva se otevřela už letos, na ni však nestihne radnice zareagovat.

Podle dokumentace má záměr řešit nové bezbariérové stanoviště pro autobusovou hromadnou přepravu včetně nového zázemí pro odbavení a čekání cestujících.

Podstatnou částí záměru je vybudování záchytného parkovacího domu pro cestující z Nové Paky a okolí.
V rámci investice bude řešena i výstavba samostatných parkovacích systémů (tržiště a proluka) případné propojení se stávající vlakovou zastávkou za sokolovnou. Prostor bude vhodně upraven doplňkovou zelení.

Pro zajímavost, v běžný pracovní den odjede ze stávajícího autobusového nádraží v Nové Pace v průměru 116 autobusů.

Jak nás informoval Vítězslav Dufek, který má na packé radnici na starosti dotační projekty, osobní prezentace studií se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu v Nové Pace v termínu od 13. do 22. července.