Hlavní houbařská sezona pomalu startuje. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) připravil vylepšenou mapu pravděpodobnosti růstu hub.

Původní verze, představená přesně před rokem, vznikla ve spolupráci ČHMÚ s Oddělením biometeorologických aplikací v Praze a Oddělením meteorologie a klimatologie v Plzni. Výskyt hub totiž úzce souvisí s počasím, které panuje v tom kterém daném regionu. Respektive s počasím, které tam panovalo v uplynulých dnech.

Ilustrační foto.
Sbírejte houby, které bezpečně znáte, říká mykolog z Liberce

Nově bere model v potaz také informace od zasvěcených odborníků z České mykologické společnosti. Aktualizace mapy probíhá na stránkách ČHMÚ denně. 

Čerstvou denní zprávu o růstu hub najdete na stránkách info.chmi.cz.

Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových a teplotních podmínek pro růst hub. Ty potřebují k růstu dostatečnou půdní vlhkost a vhodné teplotní podmínky. „Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích 30 dnech v kombinaci s průměrnými teplotami v posledních 7 dnech. Výsledek modelu je dále korigován sezónním koeficientem, který vyjadřuje rozdíly v početnosti mykorhizních hub během kalendářního roku," uvádějí zástupci ČHMÚ.

„Aktuální vlhké a teplé počasí začíná vytvářet vhodné podmínky pro růst hub. Vzestup růstu hub ale teprve očekáváme. Na mnoha místech je zatím stále nedostatek vláhy,“ upozorňuje v polovině června Martin Možný z Oddělení biometeorologických aplikací.

Vylepšená mapa ČHMÚ ukazuje, kdy a kde budou pravděpodobně růst houby.Vylepšená mapa ČHMÚ ukazuje, kdy a kde budou pravděpodobně růst houby.Zdroj: se svolením ČHMÚ

„Mapa odráží růst masitých, zejména mykorhizních druhů hub, které ovšem praktické houbaře zajímají nejvíce. Věřím, že společně s kolegy z Českého hydrometeorologického ústavu se nám podaří nejen zlepšit povědomí o houbách, ale i edukovat širší veřejnost o nutnosti ochrany hub,“ doplňuje Markéta Vlčková z České mykologické společnosti. Právě na jejich stránkách milovníci houbaření najdou mnoho zajímavých informací, rad a tipů.

Odbor klimatologie - Oddělení biometeorologických aplikací
se zabývá modelováním dopadů vlivu počasí na živé organismy a na přírodní prostředí, například předpovědí aktivity klíšťat, vývoje kůrovce, nástupu významných fenologických fází nebo rizika vzniku a šíření požárů ve volné krajině. Dále zpracovává bioklimatologické studie a posudky, monitoruje a vyhodnocuje půdní sucho na základě modelových i měřených hodnot půdní vlhkosti, obdobně vyhodnocuje sucho klimatické pomocí různých indexů sucha, výsledků potenciální vláhové bilance a měřených hodnot výparu z vodní hladiny.