Ředitelé Masarykovy základní školy ve Staré Pace a Základní školy v Komenského ulici v Nové Pace společně s některými rodiči v ní poukazují na to, že hygienici nedostatečně eliminovali možnost šíření žloutenky, která se vyskytla na letním táboře v Nemojově. Toho se zúčastnilo 29 dětí z Novopacka a Staropacka. V současné době sedm z nich onemocnělo žloutenkou.

Místo, aby školáci zůstali doma v karanteně a neohrožovali ostatní, zdravotníci je poslali do škol. Zvýšili tak nejen riziko dalšího přenosu nemoci, ale i náklady na zdravotní vyšetření dětí, očkování, dezinfekci.

„Nehledě k omezení našich pedagogů, kteří musejí být po dobu padesáti dnů v karanteně, nesmějí se zúčastnit žádných akcí, neměli by chodit ani do obchodů. Jejich pobyt je limitován, což považuji za omezování osobní svobody," říká rozhořčeně ředitel staropacké školy Pavel Antoš, který o stížnosti informoval i zastupitele obce.
Bizarní je, že ředitel se v rámci prevence chtěl nechat oočkovat, ale na Jičínsku není potřebná vakcína v současné době k dispozici. 

Ředitel staropacké školy Pavel Antoš nás upozorňuje, že stížnost vzešla od rodičů dětí z druhé třídy.
„Iniciátorem byla skupina rodičů z II. třídy, která je nevíce postižena, neboť z této třídy onemocněli dva žáci," potvrzuje.

Dopis je nyní veřejnosti k dispozici na obou školách a rodiče mají možnost se k signatářům připojit.
Poté, co bude stížnost hygienikům odeslána, zveřejníme text v Jičínském deníku.