Topná sezóna začala oficiálně 1. října, kvůli chladnějším dnům si však mnozí začali přitápět i o něco dříve. Majitelé nemovitostí by měli nechat každý komín, který se při vytápění objektu používá, nechat vyčistit a zkontrolovat odborníkem minimálně jednou za rok. Nejen kvůli klidnému spánku a zajištění bezpečí, ale je to také jejich povinnost vyplývající ze zákona o požární ochraně.

„Za posledních deset let klesá počet požárů komínových těles,“ sděluje Ladislav Oborník z jičínského odboru Hasičského záchranného sboru. Pokud k požáru dojde, vyšetřovatel zkoumá, zda byla řádně prováděna kontrola odborníkem. „Pokud se ukáže, že nikoli, může být majiteli udělena pokuta v blokovém nebo správním řízení,“ dodává Oborník. Od loňského roku můžou hasiči provádět v objektech, kde se topí na tuhá paliva či plynem, také preventivní kontroly.

Komín řeší, až když topí

Zpráva o provedené kontrole kominíkem platí dvanáct měsíců. Na nadcházející zimu se lze připravit se značným předstihem a předejít komplikacím. „Polovinu zákazníků navštívím v letních měsících. Je to lepší kvůli delšímu dennímu světlu. Když je nutné něco nechat opravit, snadněji se seženou řemeslníci,“ vysvětluje kominík Zdeněk Škvrna z Hořic. Práce má však dostatek i na podzim. „Od září do prosince se nezastavím,“ dodává. To potvrzuje také kominík Vlastimil Čech z Jičína. Uvádí, že každý kominík má svůj „rajón“ a apeluje na to, aby si každý zákazník hledal v první řadě odborníka ze své lokality. Cenu běžné kontroly, která se obvykle pohybuje v řádech několika stovek korun, je zbytečné navyšovat o sumu za vzdálenější dojezd.

Za převážnou většinou požárů komínových těles stojí nevyčištěný komín. Pokud je zanesený, vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Stejně tak je třeba dbát na správnou instalaci samotného topidla i jeho umístění. Každý sám si může doma provést vizuální kontrolu spotřebičů a kouřovodů.