Dnes působí jako lektor při Okresním mysliveckém spolku Jičín a zároveň jako zkoušející adeptů myslivosti. Rovněž je předsedou střelecké komise a podílí se na organizování střeleckých závodů. Navíc vykonává funkci mysliveckého hospodáře v Mysliveckém spolku Jahodnice, takže téměř všechen jeho volný čas patří lesu a jeho obyvatelům.

„Myslivost mi dává možnost relaxace, trochu klidu v dnešní uspěchané době. Zároveň si mohu v praxi ověřit teoretické znalosti o chování zvěře ve volné přírodě,“ vypráví.

Myslivecký spolek Jahodnice na Novopacku obhospodařuje 1491 hektarů. „Máme zde zvěř srnčí a pouze migrující zvěř dančí a jelení. Zejména v posledních letech přemnoženou černou, tedy divoká prasata. Drobná zvěř jako bažanti a zajíci přežívá na minimálních stavech kvůli velkoplošnému zemědělskému hospodaření. Každý rok vypouštíme několik desítek uměle odchovaných bažantů. Koroptve se v naší honitbě vyskytují pouze vzácně,“ sčítá Josef Kraus stavy v honitbě.

Právě na přemnoženou černou se myslivci zaměřili na podzim hromadnými naháňkami, při jedné z nich skolili více než 40 kusů. Z říjnové naháňky pochází i největší úlovek letošního roku.

„Určitě je to kapitální kňour o hmotnosti dvě stě kilogramů živé váhy. Tento kolos dokonce ohrožoval v leči členy vyháňky,“ vypráví Josef Kraus a poodhaluje tím, že v lese nemusí být vždy bezpečně.

Je zima, kdy se krajina kolem nás halí do krásné bílé peřiny. Ovšem to, co je pro člověka na první pohled krásné, může být pro lesní zvěř nebezpečné. Zimní počasí totiž ztíží její životní podmínky, především shánění potravy. Proto se mnoho myslivců a dobrovolníků vydává v zimě do lesa na krmení zvěře.

Když už se rozhodnete rozšířit jejich řady a zvířatům přilepšit, bude dobré konzultovat s myslivci, co do lesa donést.

„Někdy můžeme i v dobré víře zvěři špatně podanou potravou uškodit nebo dokonce způsobit vážné zažívací potíže. Zejména zbytky z kuchyně nebo pečivem,“ varuje nimrod.

Josef Kraus doporučuje volit z jadrných krmiv kaštany, žaludy, bukvice, oves, ječmen nebo kukuřici. Přilepšit osazenstvu lesa můžete také krmnou řepou, jablky i jeřabinami. Vždy ocení přísun kvalitního sena, zejména z jetele a vojtěšky.

„Pokud se rozhodnete vydat do lesa a do krmelců připravit zvěři něco na zub, neváhejte. Nejenže si pročistíte hlavu a dáte tělo do pohybu, ale pomůžete tak přežít zimu obyvatelům lesa v době strádání, tj. doba kdy mají minimum přirozené pootravy,“ nabádá myslivec.

I v dnešní době se často ukazuje, že laická veřejnost nechápe podstatu a význam myslivosti. Zákon ji definuje jako soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součástí ekosystému. Jde o spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků. A je dobře, že už dnes existují i myslivecké kroužky pro mladé.

Při Okresním mysliveckém spolku v Jičíně funguje od letošního roku myslivecký kroužek Vlčata, který vedou manželé Heršálkovi z Libáně. Kroužek má čtrnáct členů, mladých myslivců, kteří se scházejí jednou za čtrnáct dnů v Jičíně.