Lze studovat jak bakalářský, tak magisterský cyklus. Přihlášky je již možné podávat.

„Studium probíhá kombinovanou formou – přednášky, konzultace, respektive semináře – jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu přímo v Jičíně. Následuje zkouškové období. Pro výuku jsou využívány univerzitní učebny ve Valdštejnského zámku a Základní školy 17. listopadu. V učebnách je standardně k dispozici dataprojektor, počítačové vybavení, wi-fi připojení a další zařízení," uvedl vedoucí školského odboru města Miroslav Kazda.

Bakalářský cyklus má standardní délku studia tři roky, magisterský dva. V obou případech musí uchazeč o diplom projít státní zkouškou a obhájit písemnou práci.