S ohledem na předcházející pandemickou situaci se nyní Šefanská komise obrací na veřejnost s prosbou o nominaci nejen za rok 2022, ale také za dva předchozí. "Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy se rozpomenou, co hezkého se v posledních třech letech v kultuře na okrese událo, a přispějí k nominaci," vyzývá občany na Jičínsku za Štefanskou komisi kronikářka Marie Faruzelová.

Návrh může poslat každý, a to buď na mail jivinskystefan@seznam.cz nebo poštou na adresu Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín. Do knihovny je možné návrh donést také osobně na pult dospělého oddělení nebo do schránky knihovny v označené obálce. Důležité je uvést jméno navrhované/ho jedince či skupiny, jeho známou adresu, stručné zdůvodnění nominace a připsat, jestli se jedná o počin v letech 2020-2022 (I. kategorie), nebo o dlouhodobou činnost trvající alespoň pět let (II. kategorie). Je třeba také připsat základní údaje o navrhovateli.