„Nesměli jsme se stromem nic dělat, teď nám ale nikdo nepomůže,“ ukazuje nám paní Andrea pod ohromnou směti větví a kmenů doslova sešrotované auto. Manželé musí co nejdříve spadlé kmeny odstranit, jinak se nedostanou z domu.

„Pomoc nám nabídli sousedé a místní hasiči. Chtěli jsme se domluvit s paní Smolíkovou z životního odboru města, protože jsme ji považovali za odbornici. Podle nás se zachovala velice nezodpovědně,“ stěžuji si se slzami v očích Andrea Udržalová a zároveň nám ukazuje dutý kmen staré lípy, jejíž obvod měřil 460 centimetrů.

„Tady je auto, s kterým manžel dvě minuty před tím přijel. Mohl být po smrti. Co mně k tomu řeknete?“ ptá se Vladimíry Smolíkové, která dorazila na místo pohromy.

„Arboristé vám posílali vloni zprávu, že strom je nebezpečný a že se to musí bezodkladně řešit. Ale nic jste neudělala. Očekávali jsme od vás seriozní jednání,“ útočí manželé na inženýrku Smolíkovou.

Manželé viní odbor životního prostředí

„Zkrácení stromu by nepomohlo. Povýšili jsme rozpočet na ošetřování památných stromů a chtěli jsme vše letos řešit,“ brání se vedoucí odboru životního prostředí města Jičína. Uvádí, že na ošetření bylo potřeba 75 tisíc korun, které ale neměla vloni k dispozici.

„Mrzí mě to. Majitelé mě obviňují, ale pořád je strom v jejich vlastnictví, i když požívá speciální ochranu. Nemyslím si, že kdyby se snížila koruna, že by to v dané situaci něco zachránilo. Hledali jsme oporu v zákoně, která by nám dala pravomoci do celé situace nyní vstupovat. Nic jsme nenašli,“ přiznává Vladimíra Smolíková.

Paní Udržalová prý několik let upozorňovala jičínský odbor životního prostředí na kritický stav stromu.

„Za bouřky se lípa vždycky kymácela a padaly z ní větve,“ vzpomíná.

Včasný zásah mohl pád odvrátit

Lípu naposledy prohlédli arboristé vloni v únoru. Zjistili, že její kmen je navíc prasklý. „Korunu stáhli ocelovým lanem s tím, že se musí zkrátit, neboť strom hrozí pádem, a to nejpozději do roka. Zápis obdržel odbor životního prostředí, ale ten nekonal. Důvodem prý byl nedostatek financí,“ přichází se svým názorem Vladimír Udržel.

Tomáš Dolanský, odborník na ošetření dřevin, lípu ošetřoval vloni v únoru. Po zákroku bylo podle něho bezodkladné řešit další svázání stromu a zkrácení koruny.

„Bylo třeba ještě ošetřit dvě třetiny stromu, stabilizovat a doplnit vazby a zredukovat objem koruny alespoň o dvacet procent. Termín byl dán do jednoho roku, nicméně jsme navrhovali zákrok provést bez zbytečného odkladu. Otázkou je, zda ještě nedošlo k poškození kořenového systému. Zjevné poškození tu nebylo,“ popisuje. Náklady na další záchranu stromu odhadoval na zhruba 40 tisíc bez daně.

Strom byl podle arboristů obrovský a ochranu si zasloužil. „Je jasné, že vichřice byla extrémní, nicméně, kdyby se zákroky provedly včas, strom by byl kompaktnější. Měl být bezodkladně ošetřen. Odolal by lépe větru a zmenšilo by se riziko vývratu a navíc bychom byli schopni během zákroku posoudit aktuální stav lípy,“ prezentuje svůj názor.

Na otázku, zda by nebylo bezpečnější strom skácet, Tomáš Dolanský tvrdí, že lípa byla situován v dobrých podmínkách. „Strom byl natolik velký, významný, zákroky se na něm finančně vyplatily. Jeho perspektiva byla mezi dvaceti až čtyřiceti lety,“ hodnotí kondici lípy, jejíž staří odhaduje na tři sta let.

Památné stromy

Památný strom je v oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Památné stromy, aleje jsou oprávněna vyhlašovat podle zákona pověřené obecní úřady, Není v kompetenci obecního úřadu povolit pokácení dřevin prohlášených za památné stromy, aniž by předtím příslušný orgán ochrany přírody nezrušil jejich ochranu. Na Jičínsko je evidováno kolem stovky památných stromů. K nim musíme ještě přičíst jičínskou lipovou alej. K nejznámějším stromům patřila Semtínská lípa, kterou v roce 2000 sklátila vichřice.