„Jsem místní patriot a ve své funkci vnímám jako nejdůležitější nebát se rizika a využít současné dotace ve prospěch obce," přiznává starosta. K největším investicím patřilo vloni zateplení mateřské a základní školy, celkově za víc než deset milionů korun.

Jiří Stýblo.Na obě budovy se podařilo získat pětaosmdesátiprocentní dotace ze Státního fondu životního prostředí. Důležitou akcí bylo i položení vodovodu do Domoslavic. „Vodovod je naším majetkem a stejně jako v celé Ostroměři ho pro nás provozuje společnost Stavby vodovodů a kanalizací. Poplatky jsou u nich totiž nižší než u Vodohospodářské společnosti Jičín, ale i s tou – jakožto provozovatelem městské kanalizace a čistírny odpadních vod, jsme spokojeni," říká starosta Stýblo.

Kout železo, dokud je žhavé, chtějí Ostroměřští i letos. V plánu je dokončit druhou etapu vodovodu v Domoslavicích a také zkompletizovat modernizaci kanalizace v Ostroměři – všude tam, kde se to nepovedlo před několika lety v rámci velkého projektu Čistá Cidlina.

Městys Ostroměř?
„Pokud se podaří získat dotace, měly by být pro tento rok zásadní dvě akce – výměna oken a zateplení budovy obecního úřadu a přestavba bývalé prodejny v Domoslavicích na nízkoprahové sociální byty," přiblížil starosta. Alespoň jeden z bytů by měl mít bezbariérový přístup, aby mohla obec nabídnout bydlení i hendikepovaným a méně pohyblivým lidem. Zatím je ale vše ve stádiu příprav projektů a psaní žádostí o dotační příspěvky.

Zajímavou novinkou by v budoucnu mohla být i změna statusu obce. Skupinka místních lidí totiž vyjádřila přání pokusit se pro Ostroměř získat titul městys. Bývalá středisková obec zřejmě splňuje všechny předpoklady.