Frekventovaná komunikace nyní prochází ulicemi Hradecká, Husova, Vrchlického, Svatopluka Čecha, Revoluční a na průtahu Valdicemi ulicí Jičínská. Investorem stavby v hodnotě 205 milionů korun je Královéhradecký kraj, který na stavbu požádal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Pokud se podaří zajistit dotační podporu, začnou práce letos v září a po zimní přestávce budou pokračovat v příštím roce. Trasa přeložky začíná severně od stávající okružní křižovatky silnice II/286 se silnicí I/16 a od nově navržené okružní křižovatky vede převážně přes zemědělsky využívané pozemky. Z východní strany obchází město Jičín a obec Valdice. Severně nad Valdicemi se vrací ke své současné trase další okružní křižovatkou. Délka nové trasy je 3,5 kilometru a její součástí bude také most v délce 23 metrů, který překlene stávající silnici III/2861 mezi Valdicemi a Studeňany.

„Je to významná stavba, která naváže na již existující obchvat Jičína a vyvede z centra města podstatnou část dopravy. Jde nám nejen o komfort a bezpečí motoristů, ale všech účastníků silničního provozu i obyvatel sousedících s touto stavbou. Její součástí proto budou podchody a dvě protihlukové stěny vysoké tři metry. Před hlukem ochrání Robousy a Valdice,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Celá stavba je rozfázována do několika let. Práce potrvají do konce roku 2020. Stavba by měla být financována prostřednictvím programu IROP.

Příprava lávky nad silnicí I/35.
Stop na pětatřicítce u Hořic. O víkendu ji překlene lávka