Poslední etapa prací na severovýchodní části jičínského obchvatu, který propojí Robousy s Valdicemi, bude zahájena 28. března.

Dopravní koridor v délce 3,5 kilometrů začíná na kruhové křižovatce v Robousích. Odtud míří na Valdice, obejde zdejší trestnici a před Těšínem se napojuje kruhovou křižovatkou na silnici druhé třídy na Lomnici nad Popelkou a Semily.

Přeložka II/286 vyvede mimo Jičín tranzitní dopravu. Ta nyní přetěžuje ulice v centru. Uleví především ulicím Revoluční, Sv. Čecha, Vrchlického, Českých bratří, Husově, Hradecké, Maršála Koněva, Kollárově, Jiráskově a Zahradní, kudy vede v tuto chvíli jediná povolená trasa pro nákladní dopravu.

S výstavbou silnice, která byla zahájena na podzim 2018, souvisí i budování podchodů, protihlukových opatření, přeložky inženýrských sítí, instalace veřejného osvětlení, stavba dvou kruhových objezdů a mostu v délce 23 metrů.

Odběrové místo na covid-19 v jičínské nemocnici.
Od pondělí platí nová epidemiologická opatření. To bude hrůza, říká žena

Stavbu realizuje firma M – Silnice nákladem 209 milionů s DPH. Investorem je Královéhradecký kraj, který na akci získal podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Dokončení stavby bylo prvotně plánováno na duben 2021.

„Začátkem května bychom měli stavbu předat,“ uvedl stavbyvedoucí Daniel Jerie. Koncem března zahájí firma pokládku dvou asfaltových vrstev na vozovku, dokončí svislé a vodorovné značení a provede ještě drobné kosmetické úpravy.

V laboratořích Levitova centra následné péče v Hořicích zahájili očkování antigenními testy na covid 19. Očkování je možné jen po rezervaci termínu.
FOTO: Hořické Levitovo centrum nově testuje a rozdává respirátory

Jeho slova potvrdil ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs. „Stavební práce na přeložce budou dokončeny podle aktuálního harmonogramu k 7. květnu. V tomto termínu je již zahrnuto prodloužení stavby z důvodu víceprací, vzniklých při realizaci a též posunutí termínu kvůli nevhodný klimatický podmínkám z konce června 2020,“ konstatoval ředitel.

Zprovoznění koridoru je závislé na vydání rozhodnutí o zkušebním provozu. „Snahou bude dobu mezi ukončením stavebních prací a spuštěním provozu co možná nejvíce zkrátit. Předpoklad zprovoznění komunikace je mezi květnem a červnem,“ dodal Jiří Brandejs.