Pokus o dovolbu

Místostarosta Josef Dvořák (ČSSD) učinil pokus a navrhl zvolit do rady stranického kolegu Jana Čeliše. Ten však křeslo radního opustil k prvnímu dubnu kvůli tomu, že za současné situace není rada důvěryhodná vůči občanům.

Jan Čeliš uvedl: „Minule jsem se vyjádřil zcela jasně. Během týdne jsem svůj názor nezměnil. Post odmítám.“ Další návrhy již nikdo nevznesl.
O doplnění rady se na minulém zasedání pokusili členové ODS, jejich kandidáta Petra Šindeláře však nezvolili.

Sedmičlennou radu zhruba před měsícem opustili dva členové TOP 09 Daniel Novotný a Tomáš Frýba.

Názor
Obrátili jsme se na tiskového mluvčího krajského úřadu Královéhradeckého kraje Jiřího Hošnu, aby nám vysvětlil, jak dlouho může pravomoc rady zastávat zastupitelstvo.  

„Na něm je, aby zvolilo novou radu. Pokud se tak nestane, můžou teoreticky řídit město po celé své funkční období. Pokud z nějakého důvodu zanikne předčasně mandát starostovi, zvolí zastupitelstvo jeho zástupce z řad místostarostů. V případě, že místostarostové nebudou k dispozici, pověří poslanci touto funkcí některého ze svých členů.“