Stalo se tak u příležitosti 140. výročí návštěvy českého mecenáše Vojty Náprstka v Prachovských skalách, neboť právě ta odstartovala zpřístupnění této oblasti turistům ze širokého okolí.

Slavnostního aktu v jičínském biografu se kromě členů KČT Jičín zúčastnil i starosta města Jan Malý a ředitel Lepařova gymnázia. František Lepař, jehož jméno škola nese, a oba jeho synové byli významnými propagátory turistiky na Jičínsku.

S detaily Náprstkovy návštěvy seznámil příchozí ve své přednášce Pavel Kracík.