Jednatel výboru jednoty bratr Jiří Benda účastníky seznámil s programem, který obsahoval dle stanov ČOS zprávu místostarostky sestry Kolesárové o činnosti za rok 2013, zprávu náčelníka br. Banýra, zprávu o hospodaření (ses. Tulková) a zprávu revizní (ses. Maryšková).

Všichni přítomní uctili povstáním a minutou ticha památku těch, kteří odešli ze sokolských řad v minulém roce – Josef Krupka, Vladimír Schovánek, Irena Mochanová a Miroslava Sládková.

Doplňovací volby

Na programu valné hromady byly doplňovací volby do současného výboru jednoty i samotné funkce starosty jednoty. Většinou hlasů byla starostkou sokolské jednoty Jičín zvolena ses. Hana Kolesárová, která od března roku 2013 obětavě pro Sokol pracovala a zastupovala sestru. Bohuňovskou, která pro nemoc z funkce starostky v té době odstoupila. Dále byly jako členky výboru zvoleny sestry Hana Klimešová a Jana Podlipná. Valnou hromadu jičínských sokolů navštívil a pozdravil také vzácný host – starosta města Jičína Jiří Liška.

Dalším programem byla rozsáhlá diskuze o problematice voleb, o sokolském majetku, o budoucí nájemní smlouvě s městem Jičín i o úpravách a formulaci návrhu na usnesení valné hromady. Usnesení v upravené podobě bylo pak většinou hlasů přítomných schváleno až v pozdních večerních hodinách.
Výbor jednoty touto cestou děkuje starostce župy Marii Tulkové za věcné připomínky stran stanov ČOS i za její trpělivé vysvětlování a připomínky bouřlivě diskutujícím.

Kopie zápisu včetně usnesení a příloh z valné hromady bude uveřejněna na sokolských vývěskách.

Výbor TJ Sokol Jičín děkuje také sestrám z oddílu žen za tradiční vzornou přípravu občerstvení.   Výbor TJ Sokol Jičín