Zazpívaly mu, zatančily, přednesly básničky, sebou přinesly i ozdobičky na stromeček. Vévoda je za jejich vystoupení obdaroval stříbrňákem.