Krajský orgán totiž jičínskému stavebnímu úřadu vrátil územní rozhodnutí, které bylo k projektu bioplynky zamítavé. Jičínský stavební úřad proto musí dokument sestavit znovu a zvážit argumenty kraje.

Opakuje se tedy situace, kterou Jičínští zažili loni, a v této chvíli nelze vyloučit, zda se znovu neuskuteční několik slyšení se zástupci města, investora a veřejnosti.

Další dějství
Kraj dokument vrátil k přepracování kvůli formálním nedostatkům. „Stavebnímu úřadu se vytýká například to, že stavbu neposuzoval z hlediska energetického zákona, dále že nepřesně stanovil rozsah účastníků řízení nebo že záměr posuzoval na základě neúplné dokumentace, a nebo že si neověřil, zda územní plán je platný a jeho výkresová část je označena ověřovací doložkou," oznámila mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

Ilustrační foto.„Evidentní je, že krajský úřad zkrátka nechce učinit vlastní rozhodnutí. Raději se nevyjádří a vrátí stanovisko stavebnímu úřadu. Názor jičínské rady a asi i zastupitelstva se nemění. Jsme proti takto navržené bioplynové stanici," konstatoval radní Ladislav Brykner.

„Městský úřad pochybil. Nezohlednil energetický zákon. Odmítá následovat výnos nadřízeného institutu," řekl za subjekt investora Vojtěch Drahoňovský.