Protože prostor nemá využití a toalety nesplňují zcela normové požadavky z hlediska dispozičního uspořádání, dojde k jejich rekonstrukci. Předběžný odhad nákladů je 750 tisíc bez DPH. Cena ale bude snížena o práce, které měly být provedeny v rámci hydroizolací stávajících WC. Ty budou provedeny technicky jinak v rámci celé stavby. Bourat se začne už během tohoto měsíce.

Zároveň město žádá o dotaci v programu na modernizaci kin, kterou vyhlásil Státní fond kinematografie. Zde je možné získat až 350 tisíc korun, které by byly použity na nákup nových sedadel a případně i na spolufinancování rekonstrukce WC. Nových sedadel bude 153 ks (105 míst v přízemí, z toho 48 se sklopným stolkem a 48 na balkóně). Cena sedadel je vysoutěžená v rámci zakázky a je 731 tisíc korun bez DPH.