Město už v roce 2013 nechalo zpracovat projektovou dokumentaci včetně navazujících fází tedy až po autorský dozor. Dokumentaci připravil za milion korun Projektový ateliér David s.r.o. z Liberce.

„Studie rekonstrukce byla v roce 2014 představena zastupitelstvu, následně s ní byla seznámena veřejnost prostřednictvím výstavy ve vestibulu městského úřadu a průběžně je prezentována také v samotném kině. Vloni na podzim byli zastupitelé pozváni na prohlídku kina a zhodnocení jeho technického stavu. Rekonstrukci podporuje i kulturní komise rady města. Nyní je tedy čas, abychom s projektem pohnuli kupředu a biograf konečně získal potřebné zázemí a komfort pro diváky," říká místostarosta města Petr Hamáček. Předpokládaná cena stavby je 45,76 milionů (bez DPH).

„Povaha stavby však při splnění jistých podmínek umožňuje odečíst DPH. Počítáme také s tím, že se podaří, jako například u stavby venkovních šaten ve sportovním areálu, zakázku vysoutěžit levněji," míní Hamáček.

Rekonstrukce má být zahájena na konci prvního pololetí příštího roku a hotovo má být podle Hamáčka nejpozději za 14 měsíců.

Celkový vzhled budovy byl narušen po 2. světové válce řetězcem necitlivých zásahů a přístaveb. Jsou to například přístavby bývalých šaten, sedlová nástavba střechy, zasklení čelních portálů budovy, vnitřní úpravy dřevěným obkladem a plechovými stropy. Tím bylo výrazně změněno zatížení železobetonových konstrukcí, a tak jsou na budově vidět četné praskliny a trhliny, které jsou důvodem nutné rekonstrukce. Dokumentace tak řeší celkovou rekonstrukci objektu kina včetně statického zajištění a vizuální a technické řešení interiérového vybavení budovy.

Uvnitř by došlo ke zmenšení sálu ze současných 310 sedadel na 185 sedadel (z toho 65 na balkoně), přesunutí promítací kabiny a rozšíření hlavního foyer i do prostor v patře. Cílem je víceúčelovost sálu, který by se dal využít také pro koncerty, diashow, přednášky, případně malé divadlo. V projektu se počítá také s úpravou okolních veřejných prostor a se zvětšením parkoviště. Otázkou však zůstává provoz biografu během rekonstrukce.

„Co se týká provozu kina, máme předjednány určité kroky k tomu, aby mohlo alespoň částečně fungovat v jiných prostorách," vysvětluje ředitel Kulturních zařízení města Jičína Pavel Nožička.

PRVNÍ POMOC
Díky prosazené digitalizaci v roce 2011 a úpravám interiéru (výměna sedadel v přízemí a oprava sociálního zařízení) se podařilo kino zachránit. V současnosti se řadí mezi nejúspěšnější jednosálová kina v republice. Už předloni biograf prolomil desetiletý rekord návštěvnosti, magickou hranici 30 tisíc diváků. „Návštěvnost stále roste, vloni přišlo do biografu na 652 projekcí více než 31 tisíc návštěvníků. Tím jsme se zařadili na druhou pozici jednosálových kin v Královéhradeckém kraji. V celorepublikovém žebříčku návštěvnosti jsme na 30. místě, což je obrovský úspěch. Nabízíme nejenom večerní představení, ale také dopolední program pro děti nebo seniory, přímé přenosy koncertů," říká provozní jičínského biografu Michal Miškovský. (kov,md)