Aby se zabránilo dalšímu sesuvu půdy je nyní potřeba vytvořit vodorovně položené zábrany z dřevěné tyčoviny v délce zhruba 150 metrů. Na horní ploše kolem Milohlídky a vodojemu se navíc instaluje při okraji jižního svahu zábradlí.

Úpravy město realizuje na základě nové studie o Čeřovce, kterou zpracovala Martina Součková. Ve své práci se pokouší definovat charakter významné jičínské lokality a navrhuje možnosti údržby, aby se vrch a lesopark zachovaly pro budoucí generace.

„Terénním šetřením paní Součková zjistila stav dřevin a provedla biologický průzkum ptactva a hmyzu. Studie bude pro Jičín základní vodítkem, jak o lesopark pečovat,“ doplňuje mluvčí radnice.

Čeřovka (331 m n. m.) je vrch při severním okraji Jičína. U vrcholu kopce stojí rozhledna zvaná Milohlídka. Na Čeřovce se vyskytuje jedenáct druhů ohrožených živočichů. Většinu plochy tvoří les, hlavními dřevinami jsou dub letní a habr obecný. První písemná zmínka o porostlině a háji na Čeřovce je z roku 1393.

Obec Radim spravuje další tři vesnice - Tužín, Studeňany a Lháň, celkem zde žije 438 obyvatel. je zde funkční mateřská a základní škola, pošta, obchod, zdravotní středisko, sportovní hřiště s halou, hospoda.
FOTO: I přes skromný rozpočet mají v Radimi neskromné plány

Od roku 2015 probíhá na Čeřovce každý rok hudební festival Propadák a cyklokrosový závod Toi Toi Cup. V červenci 2017 byla u vstupu do prostoru bývalého lomu umístěna informační tabule o geologii, mykologii, květeně, zvířeně a historii lokality.