Podle učitelů jde však o akt pomsty ze strany ředitele, kterého právě tito tři zaměstnanci školy nejhlasitěji kritizují za šikanování žáků, chabé manažerské schopnosti a konfliktnost vůči svému okolí.

Žáci i rodiče
Protestní akci zorganizovali jak žáci, kteří měli zmíněné učitele jako třídní, tak rodiče. Děti se během víkendu dohodly, že nenastoupí do výuky, dokud výpověď pedagogů nebude stažena. Šlo především o žáky vyšších ročníků. Svým slovům vskutku dostáli. Přesvědčil je až ředitel, který si od nich nicméně vyslechl nahlas přečtený požadavek.

Rodiče, kterých na protest přišlo okolo dvaceti, se však tak snadno nevzdali a společně s propuštěnými kantory začali Jindřichu Tryznovi vyčítat jeho hříchy. „Jde nám především o děti. Ti učitelé je připravují pro další život a žáci s nimi jsou spokojení. Dokonce se před námi rozplakali, když se dozvěděli, že by měli být propuštěni," zaznělo z řad rodičů.

„Učitel Martin Beneš dokáže děti motivovat. Probouzí v nich zájem. V životě jsem potkala málo tak obětavých lidí. Ředitel do toho tahá osobní spory," prohlásila Zdeňka Heppnerová.

„Martin Beneš není kvalitním učitelem," oponoval Jindřich Tryzna před davem. „Tři propuštění během lyžařského výcviku pozřeli alkohol. Jestli to nepovažujete za těžký prohřešek, pak nevím. Tohle je útok na moji osobu."

Ředitel se vzápětí pokusil utéct do budovy školy a zabouchnout za sebou vchod. To se mu nepovedlo a celé procesí se vydalo do jeho pracovny. Rodiče svým jednáním ještě více pobouřil.

Gentlemanská dohoda
Situaci uklidnil příchod Luďka Havla, člena městské rady, a šéfa odboru školství Miroslava Kazdy. Dokázali přesvědčit dav, aby počkal na chodbě před zavřenými dveřmi. Následovalo hodinu a půl trvající jednání, během něhož hlouček nespokojenců prořídl. Zástupci města si posléze do ústraní vzali tři propuštěné pedagogy.

Nakonec bylo dosaženo příměří. „Podařilo se nám uzavřít gentlemanskou dohodu. Učitelé, kteří dostali výpověď, zde budou nadále pracovat. Obě strany se prozatím zřekly toho, že budou dávat jakékoliv komentáře, a to až do středečního jednání městské rady, na němž bude tento problém řešen," řekl Luděk Havel.

Součástí dohody je bod, že se učitelé pokusí záležitost vysvětlit dětem. „Nesmí to vypadat tak, že žáci byli umlčeni, jakmile se odvážili zvednout hlas," dodal Luděk Havel.

Příměří není mír
Napětí však stále trvá, neboť zítřejší jednání rady a čtvrteční setkání tří stran (ředitel, učitelé s rodiči a město) nemusí přinést řešení. Jak podotkl Miroslav Kazda, městská rada má malé pravomoci co se týče odvolávání ředitelů škol. Podle právního řádu je v tomto případě hlavním orgánem rada školy, složená ze zástupců města, rodičů a učitelů. Ta se sejde 26. února. Nespokojení rodiče okamžitě přislíbili, že se ve středu na radnici přijdou podívat.

Ředitelův argument, že učitelé byli na lyžařském výcviku dne 8. února opilí, je zpochybnitelný. Není totiž podložen žádným důkazem. Faktem je, že když se Jindřich Tryzna toho dne večer vydal na horskou chatu s měřičem alkoholu, učitelé dechovou zkoušku nepodstoupili. Místo toho Jana Vosáhlová a Martin Beneš odjeli na policejní stanici v Jilemnici, kde se podrobili řádnému dechovému testu. Na alkohol byl negativní. Luboš Jirsa zůstal na chatě jako dozor.

Jindřich Tryzna včera navíc tvrdil, že učitelé měli v pokoji lahve od alkoholu. Obvinění však opět nepodložil žádnou fotodokumentací ani jiným důkazem. Výpovědi jsou tedy podloženy pouze odmítnutím testu.

Každopádně výuka na 2. ZŠ stále funguje. Všechny strany nejenže souhlasily s onou „gentlemanskou dohodou", ale také se víceméně shodly na tom, že žáci by neměli být bráni jako „rukojmí" a že mají právo na klidnou školní docházku.  

Stalo se také na protestu:
Když byl ředitel na dvoře školy Jindřich Tryzna obklopen rodiči a odporujícími učiteli, do popředí vystoupila žena. S Jindřichem Tryznou se pozdravila podáním ruky. „Pane řediteli, musím vám moc poděkovat, že jste mi tehdy tak ochotně pomohl hasit auto, které tu začalo hořet," řekla a odešla.