Jak informovala pracovnice odboru školství Jitka Mádlová, je přihlášeno 219 dětí. „S počtem mohou zamíchat ještě odklady. Na 1. ZŠ jich bude 7, na „Dvojce“ mezi 9 až 11, 3. ZŠ hlásí sedm a nejasno je na 4. ZŠ,“ uvedla Jitka Mádlová.


Alespoň 156 prvňáčků by mělo v září usednout do lavic základních škol v Turnově. Od začátku zápisů 15. ledna se do prvních tříd na turnovských školách zapsalo 185 dětí, 29 z nich však má nástup do školy odložený. „Zápis potrvá až do 15. února, takže konečná čísla se ještě mohou nepatrně změnit,“ uvedl šéf odboru školství René Brož. Nejvíce prvňáčků bude mít ZŠ 28. října, kam je do dvou tříd zapsáno 71 dětí, z toho 13 má odklad.

Na této škole proběhl i první letošní zápis, první dítě zde bylo zapsáno 15. ledna ve čtyři hodiny ráno. ZŠ Skálova otevře tři první třídy, zapsáno do nich je 60 dětí, z toho 7 má odklad. Na ZŠ Žižkova se do dvou tříd zapsalo 40 dětí, z toho má 7 odklad, a na mašovskou málotřídku se zapsalo 14 dětí, z toho dvě mají odklad. Počet prvňáčků je téměř shodný s letošním, v září 2007 nastoupilo do turnovských škol 160 dětí. (lib, ras)