“Spatřit je není ale vůbec jednoduché, jsou totiž velice ostražití a plaší,“ informuje Marcela Šanderová. Malé výpravě vedené pracovníky Muzea přírody Český ráj Prachov se podařilo pořídit několik záběrů.
Skokan ostronosý je rozšířen od Francie až po Sibiř, ale pouze ostrůvkovitě, takže lokalita v blízkosti Jičína, která je jejich domovem, je opravdu vzácná.

Modří jsou v období rozmnožování pouze samečci, pak svoje nezvyklé zabarvení zase ztrácejí. Samičky jsou stále hnědé. U rybníka může vnímavý návštěvník slyšet hlasy těchto zajímavých obojživelníků, které připomínají vzdálený štěkot psů. A hlavně vidět spoustu typických snůšek vajíček, které se ve srovnání s loňským rokem objevily i na další zátočině. (MPČR)