Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR (dále jen Spolek), Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracujícími úřady a organizacemi jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Folklorní sdružení ČR.

Samostatně Spolek požádal všechny krajské hejtmany o záštitu nad krajskými koly soutěže. Loňský ročník soutěže provázely velké diskuse o možnosti účasti městysů a malých měst.

Problém?

Tento problém byl překonán a letos se mohou zúčastnit soutěže všechny obce venkovského charakteru, které mají maximálně 5250 obyvatel. Uvedený počet obyvatel byl získán z údajů Českého statistického úřadu; obec Petrovice u Karviné (která nemá statut městyse ani města) je největší obcí v ČR a má 5211 obyvatel. Přípravná komise zaokrouhlila počet na 5250 obyvatel. Je zpracována valorizace ocenění soutěže.

Zájemci o účast v letošní soutěži najdou podrobné podmínky soutěže Vesnice roku 2008, charakteristiku předmětu a přihlášku do soutěže na webových stránkách Spolku www.spov.org nebo Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz. Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu do 30. dubna podá řádně vyplněnou přihlášku, rozhodující je razítko pošty. Infocentrum Holovousy