“Vloni jsme měli 135 sňatků a je to běžný počet. Žádné výchylky u nás nejsou. Pomalu stoupá věk snoubenců. Je to přirozené, mladí studují, vyjíždějí do zahraničí a sňatek oddalují,“ uvedla matrikářka Soňa Koláčná. Objevují se starší páry, které často až po několika letech společného života uzavřou manželství. „Jestliže mne něco dojme, tak to bývá právě při těchto obřadech,“ svěřila se Soňa Koláčná.

Starají se kamarádi

Zajímavým zjištěním je, že i když většinu svateb si domlouvají snoubenci, je dost i případů, kdy se na úřad dostaví rodiče a nově i kamarádi snoubenců. V Jičíně je prosperující průmyslová zóna s množstvím továren, kde jsou zaměstnáváni i zahraniční pracovníci.

„Svateb, kde je jeden z partnerů ze zahraničí, máme stále dost. Jde především o Slováky a Ukrajince,“ infomovala Deník matrikářka.

Účelové sňatky

V minulosti často docházelo k účelovým sňatkům, kdy si cizinec bral Češku. Povětšinou to bylo za úplatu. Dnes se objevuje nový fenomén. Svobodné matky neudávají při zápisu svého dítěte na matrice otce, a po několika měsících se k otcovství hlásí právě cizí státní příslušník. Stačí prosté prohlášení a otcovství je na světě. „Je to svobodná volba těch lidí a my s tím nemůžeme nic dělat,“ uvedli na matrice.

Zatím co dříve bylo více těhotných nevěst, dnes jich ubývá. „To se nedá nijak doložit nebo statisticky sledovat. Jde pouze o vizuální zjištění, když už je žena ve vyšším stupni gravidity. Každopádně dříve takových bylo více,“ doplnila své vyprávění zkušená pracovnice jičínské matriky.

Až na ono účelové otcovství prakticky k žádným excesům a vybočení na Jičínsku nedochází. Snad jen je více žádostí o obřady mimo oficiální oddavky v zámku. „Snažíme se snoubencům vyhovět. Svatba v přírodě může být krásnější než sebelíp připravený obřad v uniformní svatební síni. Často se konají obřady v bývalých církevních objektech. malých vesnických kapličkách. Pokud je prostředí důstojné a jsou splněny všechny požadavky pro naši práci, proč ne,“ uzavřela Soňa Koláčná.

Obřad v přírodě

Mezi taková místa patří Valdštejnská lodžie, vrcholek Zebína, ale také Prachovské skály.
Zdejší matrika se snaží maximálně vyjít vstříc snoubencům i vzhledem k termínům. Běžná doba je čtrnáct dní, pokud nejde o obřad vyžadující delší přípravu.