Rok 1992

V tomto roce jičínský skauting si připomněl 80ti let od založení oddílu. Dne 5. května v 15.30 hodin byla vernisáží s úvodním slovem bratra ing. Ivana Matějky ve výstavní chodbě okresního muzea zahájena výstava „80 let skautingu v Jičíně“, která trvala do až do konce měsíce. Navštívil ji velký počet občanů, dospělí, z nichž si někteří zavzpomínali na své mládí, dětí a mládež kterým rodiče vysvětlovali jaké měli šťastné, kamarádské a dobrodružné mládí. Kromě jednotlivců se účastnili i celé školní třídy a skupiny. Vysoce bylo hodnoceno kolik historického materiálu se nám podařilo sehnat a bylo vystaveno a zachováno. Tato expozice byla vytvořena po 55 letech od podobné, která vznikla k otevření skautské klubovny a rezervace pod Čeřovkou v neděli 16. května 1937.


Okresní kolo závodů vlčat a světlušek proběhlo ve dnech 23. – 24. května v Jičíně. Současně proběhly oslavy 80 let založení skautského oddílu. Dne 23. května byla ve Druhé ZŠ na Husově třídě odhalena deska zakladateli prof. Slávovi Řehákovi. Jednotky se přesunuli na Čeřovku a odpoledne začali závody, večer probíhala kulturní část u táboráku.


24. května byla zorganizována návštěva výstavy a shlédnutí videa s natočenou historií i současností z naší činnosti od roku 1938. Po obědě byla volná prohlídka Prachovských skal. Ve skalách byla obnovena „Skautská vyhlídka“ na níž byla osazena deska.

Družina postižených

Tento rok na Podkosti tábořily křesťanské oddíly, s nimi byla ubytována v chatě i družina postižených dětí na vozíčcích z Jedličkova ústavu. Několik táborů postupně proběhlo v Netolicích u Sobotky, kde si středisko v roce 1990 vybudovalo stálou táborovou základnu, kterou každoročně zdokonaluje a vylepšuje. Postupně se zde vystřídali světlušky, vlčata, skauti, skautky a RS.


Delegáty na 5. sněmu byli Anča Kovářová a Michal Císař, na sněm OS byl delegován Jaroslav Drozen.
Zájezdu do Holandska, Nardenu, Amsterodamu a k moři s novopackými skauty ve snech 28. – 31. srpna se účastnil Jaroslav Drozen. Čekatelskou zkoušku složila Iva Dvořáková, vůdcovskou Jára Veselá, lesní školu absolvovala Jára Veselá a Zdena Brendlová, instruktorskou lesní školu Michal Císař a zdravotního instruktora MUDr. Jaromír Šoltys.


Dne 20. září zemřel profesor Karel Šimůnek – jičínský skaut a vůdce, člen Svojsíkova oddílu.

Rok 1993

V roce 1993 jsme registrovali 119 dětí a 28 činovníků. Středisko pořádalo schůzky v okresní knihovně. Dne 26. ledna jsme obdrželi vyjádření Okresního úřadu – referát kultury, souhlas se stavbou klubovny v místě vstupu do bývalého přírodního divadla na Čeřovce. Vůdcem střediska byl zvolen ing. Joža Stránský a radu tvoří ses. Brendlová Zdena, Bučinová Marie, bratři Veselý Mirek, Hanyš Vlasta, Drozen Jaroslav, MUDr. Šoltys Jaromír, ing. Ivan Matějka a Pharm. Dr. Turčín Zdeněk. Dne 27. února proběhl ve skautském domě v Nové Pace sněm ORJ a do čela byl zvolen br. Lubor Bajer z Lázní Bělohradu, nás zastupovali bří. Císař Michal, Drozen Jaroslav, MUDr. Jiří Rejlek a František Kalvach. Na jarní kongres v Praze na Valech byl vyslán Jaroslav Drozen.


Dne 9. května proběhly v jičínském skautském domově „Získalka“ na Čeřovce čekatelské zkoušky za účasti 4 frekventantů a 7 frekventantek ve věku 15 – 18 let. Provedli jsme úklid zahrady a okolí Šikolovy vily, za pomoci ředitele Technických služeb pana Karbana, který nechal přistavit valník na odvoz smetí.


Okresní kolo Svojsíkova závodu proběhlo v Nové Pace 15. května. Prvé místo obsadily dívky 2. odd. Duha. Do oblastního kola 29. května v Miletíně nastoupila hlídka ve složení: L. Malá, K. Hejdová, L. Mošnová, H. Dršková, L. Jenková, M. Jírovcová. J. Houbová, M. Matúšová. Závody proběhly v Brodku pod Zvičínou, kde má středisko Sv. Jiří základnu. Hlídka dále nepostoupila.


Do fondu Bratrství jsme přispěli peněžním darem 1000 Kč pro vlče Jiřího Hladíka ze střediska Ralboř na uskutečnění náročné operace a léčení po úraze.
Celé středisko postupně tábořilo v Netolicích, následovně 1. dívčí odd. a 1. chlapecký odd. od 10. – 24. července pod vedením Marie Bučinové, Zdeny Brendlové a Mirka Veselého, celkem 30 dětí, od 25. července – 8. srpna 2. dívčí odd. Duha a 2. chlapecký odd. za účasti Anči Kovářové, Heleny Drškové, Martina Paška a Tomáše Chrásta se 40 dětmi a od 6. – 20. srpna roj světlušek s Ivou Dvořákovou a Járou Veselou s 28 dětmi, se smečkou vlčat s Michalem Císařem a Jožou Stránským s 24 dětmi.

Zájezd do SRN

Zájezdu do SRN – Westername ve dnech 14. – 24. července se spolu s 2. dívčím odd. a RS z Jedličkova ústavu Praha účastnilo 16 dětí s Ančou Kovářovou. Jiráskovy oblastní lesní školy ve Štěnkově u Třebechovic od 26. července – 6. srpna se účastnil Jan Rampas a lesního kurzu od 30. července – 5. srpna bří Prokop, Brendl, Synek.


Od 1. září nám ředitelka Školského úřadu Marta Polanská pronajala k dočasnému užívání nemovitost čp. 709 - vilu na Čeřovce (tzv. Šikolovu ) s přilehlou zahradou pozemkové parcely č. 323/4 a stavební parcely č. 1528 za účelem sportovní výchovně vzdělávací činnosti mládeže a s ní spojené organizační činnosti dospělých. Do nájmu patřilo 7 místností, hala a příslušenství v přízemí budovy, 3 místnosti (sklady a dílna), v suterénu s 2800 čtverečních metrů užitkové plochy zahrady. Smlouva byla sepsána do dobu dvaceti let (do 1. září 2013) za symbolickou cenu 1 Kč ročně a na nákladech spotřeby zemního plynu k vytápění pronajaté části ve výši 1/3 roční spotřeby dle vyúčtování.


V jičínském AR studiu dne 30. září paní. Olga Havlová otevřela výstavu výtvarných prací zdravotně postižených dětí. Skauti se postarali o kulturní vložku. Křesťanští skauti mají mezi svými kamarády i některé děti na vozíčcích z pražského Jedličkova ústavu. 5. prosince se v Praze podzimního skautského kongresu účastnil Jaroslav Drozen. Betlémské světlo v kostele Sv. Ignáce předávali skauti 23. – 24. prosince.

Rok 1994

Velkého maškarního plesu – Sobotní maják pořádaný 26. února 1994 se zúčastnili naši členové. Na tomto plese vyhrály mladé skautky – světlušky střediska Brána obrovského plyšového zajíce jako hlavní cenu Novin Jičínska.


Dne 24. dubna jsme odhalili desku v Prachovských skalách na Skautské vyhlídce za účasti většiny členů.
Letních táborů, které se konaly v době od 1. července do 28. srpna, se zúčastnilo 109 dětí – mladších členů, což činilo
82 %. Místa táborů byla Netolice, Malechovice, Liščí Kotce u Rovenska a puťák Orlickými horami.


Ve dnech 15 až 22. srpna jsme hostili a měli na návšrěvě v klubovně na Čeřovce pět osmnáctiletých skautek z Francie.
28. září jsme byli spoluorganizátory dne ve skautských dovednostech v akci „Zvony a zvonky Jičína – města pohádky.“