Městští strážníci považují spolupráci s touto složkou za mimořádnou. Tisková mluvčí policie Hana Klečalová v odpovědi na dotaz, jak vypadá spolupráce se záchrannou službou, uvedla: „U nás na okrese je spolupráce vynikající. Asi by se těžko našel případ, kdy dojeli později nebo vůbec ne.“

Spokojenost s touto službou možná pramení i z toho, že jsme malým okresem a dodržet dojezdový limit většinou není problém. Jednou z výjimek je Novopacko a oblast kolem Pecky. Vzhledem k členitosti terénu při špatném počasí může dojít k nedodržení časového limitu. Samospráva jedná ze zřizovatelem záchranky o zbudování stanoviště v Nové Pace. Uvažuje se o umístění do prostoru hasičského záchranného sboru.

Pobočka

Mnoho lidí se mylně domnívá, že všechny sanitky patří záchranné zdravotní službě. Záchranná zdravotní služba má v Jičíně pouze svou pobočku, ale jinak spadá pod Hradec Králové.

Vedoucí řidič záchranné zdravotní služby v Jičíně Zdeněk Mynařík, nás informoval o fungování jičínské pobočky: „Sanitky záchranky poznáte jednoduše, jsou žluté oproti klasickým bílým, které jsou pouze převozové. My zde máme k dispozici celkem tři sanity, z toho jedna je náhradní. Co se týče zaměstnanců, pracuje zde jedenáct sester, dvanáct řidičů a dva doktoři. Služba je zajištěna ve stejném rozsahu po celý týden včetně víkendů a nocí.“

Nabízí se otázka, zda jičínská záchranka přijíždí na místo, kde jsou potřeba včas. Zaměstnanci dělají, co mohou a většinou stíhají dorazit včas. „V létě problémy nemáme. V zimě, pokud je špatné počasí, je to ale někdy horší. Může se stát, že do vzdálenějších míst vzhledem k okolnostem nestihneme přijet do patnácti minut,“ doplnil Zdeněk Mynařík. (Eva Pudlowská)