Okres Jičín

Jičín - Uzavírka komunikace v ulici U Javůrkovy louky (od sídla VOS podél urnového háje k archivu), z důvodu výstavby kanalizace v rámci projektu Cidlina. Objízdné trasy vedou jednosměrně ulicemi Vrcha a Na Hrádku, jsou zajištěny příjezdky z obou směrů k firmám sídlícím u místa uzávěry. Omezení potrvá do 11. května 2008.

Jičín - Úplná uzavírka místních komunikací - ulic Nové, Tylovy a Židovské, od pondělí 22. dubna bude uzavřena v první etapě ulice Nová a část ulice Tylovy od ulice Nové k ulici Židovské, a to až do 22. června 2008. Objížďka za uzavřený úsek bude vedena pro dopravní obsluhu přes Žižkovo náměstí do prostoru před lékárnou v Tylově ulici. Samotná obsluha lékárny však bude umožněna přes staveniště. Výjezd z Valdštejnova náměstí bude po trase ulic Čelakovského - Židovská - Tylova zachován. Při této etapě bude v přístupné části Tylovy ulice zrušena jednosměrnost.

Jičín - Ve druhé etapě oprav bude od 23. června až do 10. srpna uzavřena část ulice Židovské od ulice Na Příkopech k ulici Tylově a navazující na Tylovu ulici k VZP, to vše z důvodu provádění rekonstrukce komunikací. V této etapě bude výjezd z Valdštejnova náměstí po trase ulic Čelakovského - Židovská - Tylova zrušen. Ulice Čelakovského bude obousměrná s předností protijedoucích vozidel, v ulici Židovské bude u č.p. 256 uzávěra. Při této etapě budou otevřeny komunikace uzavřené v první etapě (Nová a část Tylovy ulice) a bude u nich zrušena jednosměrnost.

Mladějov - Od 22. dubna od 7 hodin do 24. dubna do 19 hodin bude zcela uzavřena silnice 2. třídy č. 281 v místě železničního přejezdu v Mladějově, a to z důvodu opravných prací na železničním přejezdu. Délka objížďky je zhruba 12 km podle značení.

Jívany - Od 22. dubna od 7 hodin do 24. dubna do 19 hodin bude zcela uzavřena silnice 3. třídy v Jívanech, z důvodu opravných prací na železničním přejezdu. Délka objížďky je stanovena na zhruba 28 km podle značení.


Dopravní omezení ve východočeském regionu (dlouhodobé uzávěry):


Okres Hradec Králové

- Od 14. března 2008 do 30. dubna 2008 pokračuje dopravní omezení na silnici č. I/31 v Hradci Králové. Vzhledem k další etapě stavebních prací na výstavbě protihlukové stěny na nadjezdu nad Pospíšilovou tř. v Hradci Králové (sil. č. I/31) dojde k dalším dopravním omezením - ve směru jízdy od Jičína na Brno nebude možno odbočit vlevo na křižovatce s ul. Buzuluckou. Objízdná trasa pro osobní vozidla do místní části Pouchov bude vedena po sjezdové rampě ze silnice č. I/31 na Pospíšilovu tř. a dále ul. Pouchovskou. Nákladní vozidla z tohoto směru jízdy pojedou na křižovatku se sil. č. I/11 (Tesla) a dále odbočí na sil. č. II/308 (Kladská ul.).

Policie důrazně upozorňuje pěší účastníky provozu na skutečnost, že od 14.3. bude trvale zrušen přechod pro chodce přes ul. Buzuluckou a bude přemístěn o cca 30 metrů směrem k Pouchovu. Zároveň bude přemístěna i zastávka MHD ve směru z centra o cca 20 m ve směru jízdy. V uvedené lokalitě je nezbytně nutno dodržovat stanovený rychlostní limit z důvodu bezpečnosti při průjezdu stavbou. Předpoklad tvoření kolon platí i nadále.


Okres Náchod

- Náchod - místní komunikace, ul. Na Hamrech - úplná uzavírka od 21. 4. do 10. 5. 2008. V tomto období dojde k opravě parovodu a teplovodu ve výše uvedené ulici. Objízdné trasy budou vedeny po silnici č. I/33, ul. Pražská a místních komunikacích, ul. Nerudova, Českých bratří.

- Od 10. 3. 2008 do 30. 6. 2008 v úseku Náchod (Branka) - Nové Město nad Metují (nám. Republiky) budou prováděny na sil.č. I/14 sanace, frézování, pokládky ložných vrstev, hloubení příkopů, dosypání krajnic, opravy svodidel, odvodnění, pokládky silničních obrub.V tomto období dojde na několik dní (budou upřesněny konkrétní dny) k úplným uzavírkám sil. č. I/14 s objízdnou trasou pro nákladní vozidla přes Jaroměř a osobní vozidla a autobusy přes Provodov - Šonov.

- Od 21. 4. do 30. 4. 2008 bude na silnici č. I/33 v Náchodě v Běloveské ulici před č. p. 699 a 255 - omezení provozu z důvodu výměny kanalizačního potrubí. Provoz bude odkloněn pouze vyosením jízdních pruhů a rychlost snížena na 30 km/h.


Okres Semily

- Do 20. 6. 2008 bude probíhat první etapa výstavby okružní křižovatky v obci Hrabačov na silnici č. I/14. Rychlost zde bude snížena na 30km/hod., zákaz předjíždění. Vzhledem k tomu, že vozidla budou projíždět staveništěm, je třeba zvýšená opatrnost.


Okres Trutnov

- Kuks (konec okresu). Doprava bude řízena dodavatelem prací v pracovní dny za denního světla dvěma pracovníky s praporky a vysílačkami a ve dnech volna a v noci bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením. Důvodem částečné uzavírky je oprava živičného krytu. Od 14. 4. do 10. 5. 2008 bude na výše uvedeném úseku omezen provoz zúžením jízdních pruhů v rámci prováděn dokončovacích prácí, které budou v daném místě označeny přenosným dopravním značením.


(přehled dlouhodobých uzávěr zpracovali dopravní inženýři OŘ PČR Vč kraje)