Omezení provozu na Jičínsku:


Okres Jičín


Jičín - Uzavírka komunikace v ulici U Javůrkovy louky (od sídla VOS podél urnového háje k archivu), z důvodu výstavby kanalizace v rámci projektu Cidlina. Objízdné trasy vedou jednosměrně ulicemi Vrcha a Na Hrádku, jsou zajištěny příjezdky z obou směrů k firmám sídlícím u místa uzávěry. Omezení potrvá do 11. května 2008.
Nová Paka - Ulice Na Tržišti, která je v současnosti neprůjezdná, bude uzavřena zhruba ještě do poloviny dubna 2008. Důvodem je budování splaškové kanalizace, na niž naváže stavba dešťové kanalizace v ulici Jiřího z Poděbrad. Splašková a dešťová kanalizace bude následně budována i v ulici Svatojánské (od kapličky).
Dopravní omezení ve východočeském regionu (dlouhodobé uzávěry):


Okres Hradec Králové


- Od 14. března 2008 do 30. dubna 2008 pokračuje dopravní omezení na silnici č. I/31 v Hradci Králové. Vzhledem k další etapě stavebních prací na výstavbě protihlukové stěny na nadjezdu nad Pospíšilovou tř. v Hradci Králové (sil. č. I/31) dojde k dalším dopravním omezením - ve směru jízdy od Jičína na Brno nebude možno odbočit vlevo na křižovatce s ul. Buzuluckou. Objízdná trasa pro osobní vozidla do místní části Pouchov bude vedena po sjezdové rampě ze silnice č. I/31 na Pospíšilovu tř. a dále ul. Pouchovskou. Nákladní vozidla z tohoto směru jízdy pojedou na křižovatku se sil. č. I/11 (Tesla) a dále odbočí na sil. č. II/308 (Kladská ul.).
Policie důrazně upozorňuje pěší účastníky provozu na skutečnost, že od 14.3. bude trvale zrušen přechod pro chodce přes ul. Buzuluckou a bude přemístěn o cca 30 metrů směrem k Pouchovu. Zároveň bude přemístěna i zastávka MHD ve směru z centra o cca 20 m ve směru jízdy. V uvedené lokalitě je nezbytně nutno dodržovat stanovený rychlostní limit z důvodu bezpečnosti při průjezdu stavbou. Předpoklad tvoření kolon platí i nadále.


Okres Havlíčkův Brod


Od 25. 3. do 11. 11. 2008 bude částečná uzavírka silnice č. I/38 na mostě u obce Habry. Doprava ve směru od Kolína bude řízena semafory, v opačném směru povede objížďka v rámci obce Habry.


Okres Chrudim


- Od 18. 2. do 10. 4. 2008 bude dopravní omezení v obci Chrudim na silnici č. I/17- Markovice ulice Čáslavská, úsek cca 200m.
- Od 18. 2. do 18. 4. 2008 bude dopravní omezení na silnici č. I/34 v obci Hlinsko v Čechách na mostě č.34-052 - důvodem je výšková úprava kanálových šachet
- Od 21. 12. 2007 do 31. 5. 2008 trvá dopravní omezení na silnici č. I/34 v úseku dlouhém cca 1700 m od obce Františky směrem na Borovou - provádění dokončovacích prací podle klimatických podmínek.


Okres Náchod


- Náchod - místní komunikace, ul. Na Hamrech - úplná uzavírka od 21. 4. do 10. 5. 2008. V tomto období dojde k opravě parovodu a teplovodu ve výše uvedené ulici. Objízdné trasy budou vedeny po silnici č. I/33, ul. Pražská a místních komunikacích, ul. Nerudova, Českých bratří.
- Od 17. 3. do 15. 4. 2008 na silnici č. I/14 v ulici T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují bude částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu z důvodu provádění výměny kanalizačního potrubí v chodníku a v zeleném pásu podél sil.č. I/14. Provoz bude řízen světelnou signalizací.
- Od 10. 3. 2008 do 30. 6. 2008 v úseku Náchod (Branka) - Nové Město nad Metují (nám. Republiky) budou prováděny na sil.č. I/14 sanace, frézování, pokládky ložných vrstev, hloubení příkopů, dosypání krajnic, opravy svodidel, odvodnění, pokládky silničních obrub.V tomto období dojde na několik dní (budou upřesněny konkrétní dny) k úplným uzavírkám sil. č. I/14 s objízdnou trasou pro nákladní vozidla přes Jaroměř a osobní vozidla a autobusy přes Provodov - Šonov.
- Od 15. 4. do 16. 4. 2008 bude úplná uzavírka silnice č. III/308 20 v obci Černčice směr Dolsko, bude prováděna oprava železničního přejezdu na trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí.Objízdné trasy: Obousměrně pro veškerý provoz po silnici č. II/308 a místní komunikaci Na Homolí mezi obcemi Černčice a Bohuslavice.
- Od 21. 4. do 30. 4. 2008 bude na silnici č. I/33 v Náchodě v Běloveské ulici před č. p. 699 a 255 - omezení provozu z důvodu výměny kanalizačního potrubí. Provoz bude odkloněn pouze vyosením jízdních pruhů a rychlost snížena na 30 km/h.


okres Pardubice


- Do 30. 4. 2008 bude omezení provozu na silnici č. I/36 Lázně Bohdaneč - Bukovka z důvodu rozšíření silnice.- Do 30. 4. 2008 bude dopravní omezení na silnici č. II/322 u Řečan nad Labem z důvodu zřízení místa pro přecházení.
- Do 30. 4. 2008 bude částečná uzavírka silnice č. II/322 - Zminný z důvodu opravy mostu 322-023.


okres Rychnov nad Kněžnou


- Od 15. 10. 2007 do 31. 7. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/14 v úseku Vamberk - Lupenice z důvodu rozšíření komunikace.
- Od 3. 3. - 31. 5. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/11 v úseku od okružní křižovatky v obci Častolovice po okružní křižovatku v obci Kostelec nad Orlicí z důvodu obnovy živičného krytu.
- Od 3. 3. do 30. 4. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/11 mezi obcemi Vamberk a Rybná nad Zdobnicí z důvodu opravy propustku.
- Od 25. 3.do 31. 7. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/321 v úseku Solnice - Kvasiny - Skuhrov nad Bělou z důvodu rekonstrukce živičného krytu.


Okres Semily


- Do 20. 4. 2008 bude na silnici č. I/35 omezení dopravy v úseku Sedmihorky - Radvanice z důvodu obnovy povrchu vozovky. Doprava bude vedena vždy v jednom pruhu a řízena světelnou signalizací v časových intervalech 7 - 10 minut. V případě nepříznivého počasí lze předpokládat prodloužení termínu prací.
- Do 20. 6. 2008 bude probíhat první etapa výstavby okružní křižovatky v obci Hrabačov na silnici č. I/14. Rychlost zde bude snížena na 30km/hod., zákaz předjíždění. Vzhledem k tomu, že vozidla budou projíždět staveništěm, je třeba zvýšená opatrnost.


Okres Trutnov


- Od 25. 3. do 13. 4. 2008 bude částečná uzavírka silnice č. I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště - Kuks (konec okresu). Doprava bude řízena dodavatelem prací v pracovní dny za denního světla dvěma pracovníky s praporky a vysílačkami a ve dnech volna a v noci bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením. Důvodem částečné uzavírky je oprava živičného krytu. Od 14. 4. do 10. 5. 2008 bude na výše uvedeném úseku omezen provoz zúžením jízdních pruhů v rámci provádění dokončovacích prácí, které budou v daném místě označeny přenosným dopravním značením.
- Od 28. 3. do 20. 4. 2008 bude úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/37 mezi obcemi Kocbeře - Choustníkovo Hradiště ve směru Jaroměř. Opačný jízdní pruh zůstane průjezdný. Objížďka č. I/37 pro veškerou dopravu je vedena přes obec Kocbeře na silnici č. II/300 směr Dvůr Králové n.L., dále pak po silnici č. II/299 ze Dvora Králové n.L. do Choustníkova Hradiště s napojením na trasu silniceč. I/37. V úseku od křižovatky silnic č. I/37 a II/299 v km 16,89 k začátku uzavírky v km 17,25 bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením. Důvodem uzavírky je oprava živičného krytu. Ve dnech od 21.4. do 11.5. 2008 bude na výše uvedeném úseku omezen provoz zúžením jízdních pruhů v rámci provádění dokončovacích prácí, které budou v daném místě označeny přenosným dopravním značením.


(přehled dlouhodobých uzávěr zpracovali dopravní inženýři OŘ PČR Vč kraje)