O adopci dětí se stará na městském úřadě v Jičíně úsek sociálně – právní ochrany dětí.

„Potenciálnímu zájemci rádi vysvětlíme, jaké jsou podmínky, co musí splňovat a jak postupovat. Žádost pak putuje k rozhodnutí na krajský úřad. Lhůty jsou opravdu rozdílné a nedají se paušalizovat,“ uvedla zástupkyně vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Alena Pudlowská.
V loňském roce byli z našeho okresu uspokojeni tři žadatelé o osvojení. Celý proces není jednoduchý. Zkoumá se i přiměřený věkový rozdíl mezi rodiči a dítětem či ochota přijmout cizince. Od podání žádosti se lhůta může protáhnout až na pět let.

Nejvyšší požadavky – nejdelší lhůta

Máte zájem adoptovat dítě? Čekací lhůty jsou po krajích velmi různé. Záleží i na vašich představách o dítěti.

„Žadatel, který má zájem o kterýkoliv typ náhradní rodinné péče o dítě, podá žádost na příslušný krajský úřad. Doba, po kterou žadatelé na dítě čekají, je velmi různá. Pohybuje se od několika týdnů po několik roků,“ potvrdil Deníku Jiří Sezemský, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Časový předpoklad trvání celého procesu zařazení do evidence žadatelů o osvojení nelze jednoznačně stanovit, neboť každý krajský úřad přijímá různý počet žádostí.

„Odhadem lze říci, že proces zařazení trvá v průměru asi sedm až deset měsíců. Někdy i více. Po zařazení do evidence je tzv. čekací doba na dítě velmi různá a zejména se odvíjí od představ žadatelů o dítěti, které chtějí přijmout,“ vysvětlil Sezemský.

Počet žadatelů v Česku neustále stoupá. Naproti tomu se do evidencí dostává čím dál méně dětí. Zejména pak dětí ve věku od narození do jednoho roku vhodných pro osvojení je v evidenci stále méně.

Zpravidla platí, že nejdéle čekají ti, kteří mají nejvyšší požadavky.

„Jestliže si žadatelé přejí přijmout do své péče dítě zdravé, majoritní populace, co nejmenší, pak čekací doba je v průměru kolem tří let i déle. A takových žadatelů je logicky mnoho,“ dodal Sezemský. Šárka Škapíková a (ras)