Prosím, podpořte nás a hlasujte na stránkách http://www.conasbavi.cz/souteze/era/jahodeni-s-erou/, a to stisknutím tlačítka To nás baví, pro tuto akci. Je přihlášena 31. března, a proto ji najdete úplně na konci. Upoutávku spustíte kliknutím na obrázek železnických běžců. Děkujeme za váš hlas.

Zároveň srdečně zveme všechny příznivce- ať už jako účastníky nebo jako diváky – do Železnice:

otevřené mistrovství města Železnice v běhu silničním, 3. ročník
– tratě dětských kategorií vedou po fotbalovém hřišti a po parkových hliněných cestách
- závod je zařazen do poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců)
Pořadatelé: Muzejní spolek pro Železnici a okolí, Muzeum přírody Český ráj, Sokol Železnice ČOS, TJ Sokol Železnice a město Železnice.

Datum: 1. 5. 2011
Místo konání: Železnice (okres Jičín)
Přihlášky: v den konání při prezenci
Prezence: od 9.00 na fotbalovém hřišti, konec 15 minut před startem příslušné kategorie, pro silniční závod bude prezence v čase 13.15 – 13.45 přesunuta na náměstí

Startovné: 30 Kč dospělí, 20 Kč dětské kategorie, lidový běh a štafeta, startovné dobrovolné.
Ceny: první tři obdrží diplomy a drobné věcné ceny
Silniční běh na 10 km
Start: 14.00

Start a cíl: Náměstí Svobody (prezence na fotbal. hřišti, 13.15 – 13.45 na náměstí)
Trasa: povrch trati s převahou asfaltu, v menší míře dlažební kostky. Profil zvlněný. Trasa 10 km okruhu vede ze Železnice přes Doubravici, Cidlinu a Zámezí zpět do Železnice. Cestou se naskýtají krásné výhledy do krajiny Českého ráje a Jičínské kotliny.
Traťový rekord: Ondřej Kazda 38:39 (2010) a Blanka Paulů 41:33 (2010)
Vyhlášení: přibližně v 15.30

Kategorie: muži – do 59 let, 60 a starší; ženy – do 44, 45 a starší
Speciální ceny: nejvyšší hybnost – součin rychlosti a hmotnosti; skokan roku – nejlepší osobní zlepšení traťového času oproti loňsku; cena pořadatelů za zřetelehodný počin (běžecký, divácký aj.)

Pravidla: Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nejsou organizátorem speciálně pojištěni a pořadatel nepřebírá za žádného účastníka ani jeho doprovod a diváky zodpovědnost za újmy na zdraví a majetku. Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a policie. Je zakázáno jakkoli si zkracovat trať závodu, používat nepovolené podpůrné prostředky a vůbec jinak šidit a podvádět. Neplnoletí startují se souhlasem rodičů. Silniční běh se uskuteční za plného provozu na málo frekventovaných silnicích.

Prosíme účastníky, aby parkovali na vyhrazených místech na náměstí nebo v ul. Raisova u parku.
Kontakt: Martin Šandera, mail: m.sandera@seznam.cz, mobil: 731 060 253

Informace a výsledky: www.mpcr.cz, www.behy.czwww.bonbon.hustej.net, a www.terminovka.cz
Akce se koná v rámci projektu „OPAL“, který byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.⋌MPČR