Budoucí prvňáčky o tuto událost letos připravil koronavirus. Zápisy proběhly většinou elektronicky (on-line), mnohé školy ale plánují, že budoucí žáky i jejich rodiče pozvou ke konzultaci během června, pokud to umožní vládní nařízení.

Michaela Štálová, ředitelka 3. ZŠ Poděbradova na Novém Městě v Jičíně zažila tak jako ostatní kolegové on-line zápisy prvňáčků poprvé v životě a nebrání se myšlence, že by tato inovace mohla vejít v praxi.

Na jičínské Trojce se sešlo 63 elektronických žádostí, všichni rodiče zvládli podat přihlášku on-line, včetně deseti žádostí o odklad. Ředitelka nyní řeší rozmístění dětí do dalších základních škol, novoměstská totiž může otevřít pouze jednu první třídu s 28 školáky, ostatní zájemce musí odmítnout.

„Odchází nám pouze jeden devátý ročník a bohužel nemáme další prostory pro výuku. Už jsme na kmenové učebny přeměnily jazykovou učebnu a žákovskou knihovnu, ale stále je to málo,“ konstatuje Michaela Štálová, která je na druhou stranu potěšena zájmem rodičů.

Elektronicky, proč ne?

Elektronický zápis sice není ideální, pro děti i rodiče je důležitý kontakt s učitelem a seznámení se s prostředím, na druhou stranu zápis není zkouškou dovedností a vědomostí a Michaela Štálová se domnívá, že by elektronickou formou mohl probíhat i v budoucnu.

„Musíme se trochu posunout, ale na druhou stranu bych preferovala, aby rodiče měli možnost s dětmi do školy přijít, poznat prostředí, učitelé, formu výuky. To by se mělo zachovat. “

Zvážit nástup dětí do školy musí sami rodiče, a to nejlépe po domluvě se školkou.

On-line zápis přeci jen jednu vadu na kráse má. Škola ještě potřebuje k žádosti příslušné dokumenty. Rodiče musí předložit svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Upozornil nás na to Kamil Vávra, ředitel hořické školy v Komenského ulici. Tady zápisy proběhly v naprostém pořádku, rodiče se řídili podle pokynů na stránkách školy.

„Každou dubnovou středu mohli podat žádost přímo ve škole nebo využít datovou schránku, případně vložit dokument do schránky školy,“ přibližuje ředitel mimořádné zápisy.

Zápis je zážitek

„Nejvíce přišlo on-line žádostí, nebyl žádný problém,“ říká Kamil Vávra, podle kterého klasický zápis, který je spíše hrou, při které se zjišťuje školní zralost, je pro děti zážitkem.

„Elektronická forma je jednodušší, takže fakt nevím, k čemu se přiklonit,“ je ředitel na vážkách.

Ještě připomíná, že při žádosti o odklad musí rodiče předložit doporučení školského pedagogického zařízení a odborného lékaře, jinak je odklad zamítnut.

I on zdůrazňuje, že o vstupu dítě do školy rozhodují především rodiče.