V médiích jsme zaznamenali informaci o zpožděné výplatě mateřského příspěvku. Z oficiálního vyjádření generálního ředitelství Úřadu práce ČR jsme se dozvěděli, že ke zpoždění výplat dávek státní sociální podpory došlo za měsíc září kvůli výpadku systému na straně dodavatelů, v jehož důsledku nebyla v obvyklém termínu vyplacena část dávek.

Na odstranění závady intenzivně pracují desítky pracovníků tak, aby nevyplacené dávky byly na účtech do konce tohoto týdne, stejně tak jako příspěvky zasílané poukázkami. Nutno upozornit, že případnou opožděnou výplatou není porušena zákonná lhůta vyplacení, kterou je následující kalendářní měsíc (§ 57 odst. 2 zákona 117/1995 Sb.) - tedy v tomto případě termín do konce října 2011.Případných komplikací způsobených touto technickou závadou je nám líto a omlouváme se za ně.

Obrátili jsme se na vedoucího pracoviště Státní sociální podpory v Jičíně Miroslava Frýbu s otázkami zda k prodlevě došlo i v našem regionu.

Ke zpoždění proti obvyklým termínům výplaty dávek státní sociální podpory došlo bohužel i na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Jičíně, Hořicích a Nové Pace. K dnešnímu dni se podařilo většinu dávek zpracovat a odeslat příjemcům. Po odstranění nesrovnalostí se budou průběžně odesílat i zbývající dávky. Za případné komplikace způsobené posunutím výplatního termínu se našim klientům omlouváme.

Tento problém postihne nejvíce matky samoživitelky, které i tento měsíc očekávaly rodičovský příspěvek v obvyklém termínu. V okrese Jičín bylo za měsíc srpen rozesláno celkem 2453 rodičovských příspěvků. Několik klientů se dotazovalo prostřednictvím emailu, proč došlo ke zpoždění vyplácení sociální dávky. Telefonických dotazů k této záležitosti přibývá každou hodinou.⋌(pav)