V Nové Pace bude hlasování standardně probíhat ve 14 volebních okrscích a tradičních volebních místnostech. Jak nám potvrdila Marie Nádvorníková, vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu, o volbu do přenosné schránky požádali zatím klienti domu pro seniory a domu s pečovatelskou službou. Voličské průkazy si zde vyzvedlo 18 zájemců.

V Libáni jsou rovněž připraveni, zde mají pouze dva volební okrsky. O přenosnou urnu už požádali čtyři občané. Nejstaršímu voliči je 93 let.

V Hořicích bude volit opět nejstarší občanka města i okresu Marie Fišerová, která se letos dožívá 105 let! Místostarostka Hana Richtermocová nás ujistila, že pro paní Fišerovou je zajištěna doprava do volební místnosti i zpět domů.

Do Věznice Valdice zavítá volební komise z obce. Odvolit zde bude připraveno 1034 oprávněných voličů ze zemí EU, z toho 993 občanů České republiky. V současnosti se nachází v zařízení celkem 1145 vězňů.

Volby do Evropského parlamentu ale přece jenom mají jednu výjimku. Tou je sčítání hlasů, které se uskuteční v neděli od 22 hodin, takže volební komise se tentokráte sejdou třikrát.

Výsledky voleb budou známy v pondělí. A jaká je očekávaná volební účast? V rychlém průzkumu se většina dotázaných přiklání k názoru, že nepřesáhne třicet procent.