Odevzdat svůj hlas se chystá i hendikepovaný Jan Pelikán, který zůstal po úraze ochrnutý a je odkázán na invalidní vozík.

„K volbám určitě půjdu a problém dostat se do volební místnosti nemám. V roubence, kde se volí, je bezbariérový přístup, takže je to úplně v klidu.“ Na otázku, kam spadne jeho voličský lístek, odpovídá, že hodně doprava.

Ve Staré Pace jsou celkem dva volební okrsky. V jedné z volebních komisí zasedá od svých osmnácti let i Alice Hlostová (22). Co dělá, když voliči nepřicházejí. Nudí se, čte, háčkuje nebo plete? „Vůbec ne, já dlouhou chvíli rozhodně nemám. Volný čas věnuji studiu,“ říká frekventantka vyšší odborné školy.

(kov)