Uchazeči o zaměstnání vykonávají veřejnou službu, pokud jim to úřad práce „nabídne“, a to v rozsahu až poloviny týdenní pracovní doby – tedy až 20 hodin. Kdo bez vážného důvodu tuto činnost odmítne, přijde o podporu v nezaměstnanosti.

Veřejná služba je prvořadě nabízena osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. V tom se liší od takzvaných veřejně prospěšných prací. Administrativu má na starosti úřad práce.
Jaká je praxe? Své nám k tomu řekla například starostka Staré Paky Věra Hlostová.

„Poslední roky jsme využívali nabídky úřadu práce a zaměstnávali lidi, kteří u nás vykonávali veřejně prospěšnou službu. Letos se však změnily podmínky, a musíme s úřadem práce nejprve uzavřít smlouvu o spolupráci. Ten nám pak posílá lidi, kteří mají odpracovat zdarma dvacet hodin týdně. Takže si sami nemůžeme vybrat a navíc musíme každého pojistit, proškolit, zapracovat, a to je pro nás nepřijatelné,“ míní Věra Hlostová. Stará Paka už nebude s úřadem práce spolupracovat a na údržbové práce raději natrvalo zaměstná jednoho pracovníka. „Úřad práce musí chápat, že obce, které budou mít s náborem nezaměstnaných tolik administrativy, od využívání této služby upustí a budou si vše řešit po svém,“ doplňuje starostka.


Půjde to?


Holovousy si také nedokážou představit, jak bude veřejná služba fungovat. „Zaměstnávali jsme osm lidí na veřejně prospěšné práce. Klienti z úřadu práce si mohli upravit pracovní dobu. Pokud byla maminka na mateřské dovoleném, mohla uklízet večer. Nyní to nebude možné kvůli veřejné službě. Já ani sama nevím, co je to za lidi a jak jsou v práci výkonní,“ řekla starostka Holovous Martina Berdychová.


Co na to úřad?


„V současné době má krajská pobočka v našem regionu uzavřeno 14 rámcových smluv s realizátory veřejné služby: v Jičíně, Nové Pace a Hořicích ji provádí 23 osob. Uchazeči o zaměstnání zařazeni do veřejné služby ji mohou vykonávat v rozsahu maximálně 20 hodin týdně,“ uvádí ředitel jičínského Úřadu práce Jiří Rada.

Organizace veřejné služby byla od 1. ledna 2012 převedena na úřad práce (ÚP), který však uzavírá tzv. rámcové smlouvy se subjekty, které veřejnou službu realizují. Jsou to v naprosté většině obce, ale mohou to být i jiné organizace. Po sjednání rámcové smlouvy je hlavním úkolem ÚP vytipovat vhodné uchazeče, ostatní činnosti spojené s výkonem služby zajišťuje smluvní partner, kterým je obec.

Jiří Rada dále uvádí, že úřad se zatím nesetkal s odmítnutím veřejné služby. „Ale stává se, že vzhledem k povinným lékařským prohlídkám někteří nemohou ze zdravotních důvodů nastoupit.“

V Hořicích provádí službu zatím jeden člověk: „Nyní se nám zde zapracovává koordinátor, který dostane vše na starost. Pojištění pro uchazeče máme naštěstí zařízené, jen jim musíme zakoupit pracovní oblečení a pomůcky,“ sdělila Zuzana Čeřovská, sociální pracovnice městského úřadu.