Základní škola Bodláka a Pampelišky je středem zájmu. Zatím co v polovině týdne zde debatoval o nové reformě financování regionálního školství náměstek ministra Ladislav Němec, včera zavítal do útulné školičky ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Doprovázel jej poslanec Jiří Štětina, který byl iniciátorem setkání. A na tapetě byla především schválená novela financování regionálního školství.

„Pan ministr nás trochu zaskočil, protože přijel o tři čtvrtě hodiny dřív, a my jsme pro něho měli připraveno překvapení v podobě setkání s rodiči. Tak jsme operativně museli všechny obvolat, aby dorazili včas,“ vysvětluje úvodem ředitel školy Jan Jiterský, který si se šéfem rezortu prohlédl všechny třídy a nakonec jej místo diskuze s pedagogy zavedl do tělocvičny, kde už na něho čekali rodiče zdejších školáků, ředitelé okolních škol i zástupci obcí.
Ředitel Jiterský jako zastánce venkovského školství brojí proti reformě financování a prosazuje třídy s menším počtem žáků. „Celý záměr hovoří pouze o efektivitě a optimálním počtu žáků. Kvalita vzdělávání s touto koncepcí nemá nic společného,“ míní Jiterský, který je zastáncem koncepce financování škol podle počtu dětí.

Podle ministra školství je ale nutné celý systém financování zjednodušit, snížit počet normativů, které si nestanoví kraje, ale určí je ministerstvo, a nastavit podmínky tak, aby byly pro ředitele předvídatelné.

„Já si myslím, že tuhle školu rušit nebudeme, ale je potřeba udělat něco s celým systémem. Máme pořád stejný počet zařízení, ale dětí nám ubývá. Mám rád konkurenci, mně se líbí školy státní, soukromé, církevní. Je proto třeba při optimalizaci zachovat ty dobré,“ řekl ministr.

Jiterský ale oponoval, že takových škol jako je velišská jsou stovky a předložená reforma venkovské ústavy výrazně poškodí.
J. Dobeš přiznal, že není politická vůle prosadit stejné financování soukromých a veřejných škol.

Ke slovu přišli posluchači, ředitelka ZŠ z Libuně upozornila na přetíženou administrativu i nedostatek financí na ohodnocení učitelů. Danielu Havířovou zajímal osud speciálních škol. Vladimír Knížek z Vysokého Veselí kritizoval špatné přerozdělování daní pro obce i náročnou práci učitelů s menšinovou komunitou. Rodiče, kteří velmi pozitivně hodnotí systém zdejšího vzdělávání, přístup pedagogů ke školákům, si také přišli poslechnout ministra, neboť se bojí uzavření školy. „Odpovědi pana ministra mi přišly nepřímé, uhýbaly od tématu,“ říká Jiří Šmatolán.

„Mně se tu velice líbilo, škola má své charisma, každá třída je trochu jiná. Budu dlouho myslet na druhou třídu, kde byl pan učitel a úžasně s dětmi pracoval. Odjíždím s velmi dobrým a příjemným pocitem a myslím si, že zdejší ústav má místo na mapě škol a je i vzorem,“ řekl při odchodu ministr Dobeš.