Okres Jičín býval kdysi vzorovým územím, kde pracovaly velmi úspěšně zájmové včelařské kroužky v Hořicích (pod vedením přítele V. Duchoně),v Jičíně (přítel J. Táborský) a Nové Pace (přítel M. Adamec). Všechny časem zanikly pro nezájem dětí o tuto zajímavou, ale poměrně náročnou činnost. Podobný stav je v celé republice.

V evidenci stovka

Evidováno je kolem stovky zájmových kroužků, většinou při školách, domech dětí a mládeže či přímo ve včelařských organizacích.

Průměrný počet členů v jednom kroužku je kolem pěti dětí. Skutečně aktivních je sotva třetina z vykázaného počtu kroužků.

Na okrese pracují v současnosti dva, oba v působnosti ZO ČSV v Kopidlně. Jeden je zřizován při ZŠ a MŠ v Kopidlně, druhý v ZŠ v Běcharech. Výhodou Kopidlenských je existence zahradnické školy v místě, která vytváří činnosti tradici a v případě potřeby i materiální a odborné zázemí. Každý z kroužků má do desítky členů a náplní činnosti je teoretická příprava a praktický výcvik budoucího mladého včelaře.

Loni se uskutečnil pro děti, ale i dospělé z řad jejich rodičů a známých seriál přednášek k základům včelaření, které přednesl člen ÚV ČSV a učitel včelařství Vlastimil Dlab z organizace Lázně Bělohrad.

Soutěž Zlatá včela

V rámci oslav 60 let existence zahradnické školy v Kopidlně zorganizovali v květnu minulého roku Kopidlenští oblastní kolo soutěže Zlatá včela. Účastnilo se ho téměř 40 dětí ze šesti kroužků Královéhradeckého kraje.

Členové kroužku z Kopidlna a Běchar se svými vedoucími, přítelem A. Erbenem a O. Suchoradským, zorganizovali včelařskou dílnu v září na festivalu Jičín – město pohádky. Předvedli svoji činnost rovněž na prezentační akci zahradnické školy Kopidlenský kvítek v říjnu 2008.

Měli své místo při dnu otevřených dveří Základní školy v Kopidlně v prosinci minulého roku.
V současné době se děti připravují na další ročník Zlaté včely s oblastním kolem, které se koná 8. května v Dubenci u Dvora Králové n. L.

Včelaření jako zájmový obor přináší přírodě i společnosti několikerý užitek.

Bez podpory a výchovy dorostu však jeho činnost postupně slábne. Je v zájmu všech včelařů starat se o své nástupce. Oldřich Suchoradský