Připomínáme některé události minulého roku, které by neměly být zapomenuty.

Okresem se přehnala vichřice Emma, která nejvíce poškodila střechy domů v obci Lukavec. (Většina následků pohromy je odstraněna.)

Nový vůz Renault Kangoo převzalo od společnosti Kompakt Poděbrady občanské sdružení Sportem proti bariérám – Český ráj. Na koupi automobilu, který byl pokřtěn Horymír, přispělo více jak padesát sponzorů z Novopacka a Jičínska.

Obvodní oddělení policie v Jičíně otevřelo novou recepci za půldruhého milionu korun. (To ještě policisté nevděli, že zdejší okresní ředitelství bude zrušeno.)

V Lázních Bělohrad instalovali v Lázeňské ulici značku zákaz vjezdu nákladních vozidel (dnes je průjezd nákladním autům opět umožněn).

Hospodářská fakulta Technické univerzity Liberec otevřela v jičínském zámku další tříleté studium.
V Libáni přislíbil kraj rekonstruovat komunikaci na náměstí včetně chodníků (akce byla dokončena v září).

Diamantovou svatbu oslavili manželé Růžičkovi z Horního Lochova.

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace získal kladné rozhodnutí z ministerstva školství a od září otevřel Základní a mateřskou školu Brána.

Ve valdické věznici zprovoznili nové specializované oddělení pro odsouzené zařazené do zvýšené ostrahy s poruchou osobnosti a chování, způsobenou používáním psychotropních látek.

V Lázních Bělohrad zvažovali prodej zámku, o který projevila zájem dceřiná společnost anglické firmy, která zde hodlala zřídit rezidenční bydlení pro seniory.

V novopacké knihovně pokřtili druhé vydání publikace o Nové Pace, nazvané Novopacko - východní brána Geoparku Český ráj.

Topolová alej podél silnice z Holína do Jičína byla pokácená, veřejnosti se to nelíbilo.

V centru Vyšehrad v Nové Pace se uskutečnil Velikonoční jarmark.

Zahájeno bylo v rámci projektu Cidlina odkanalizování Horní a Prostřední Nové Vsi včetně Lánů za zhruba sto milionů korun.

Výstava z depozitářů připomínala sté výročí založení Městského muzea v Nové Pace. Bělohradská radnice požádala o grant na revitalizaci středu města (zatím neuspěla).

Lidé z celé republiky se zúčastnili 42. ročníku Putování za Rumcajsem. (Ten bude i letos)