„Skupinky koledníků možná dorazí i k Vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může váš dar pomoci,“ vzkazuje David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín. Zhruba třetina sbírky je určena na humanitární pomoc, která umí zmírnit následky různých katastrof ve světě nebo nenadálou krizovou situaci v České Republice.

Zbytek peněz se vrátí zpět do našeho blízkého okolí. Druhá třetina pomůže Oblastní charitě Jičín. Ta provozuje Charitní pečovatelskou službu pro staré a nemocné spoluobčany v regionech Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí a dále Nízkoprahové kluby pro děti a mládež v Jičíně a v Hořicích.

Poslední třetina sbírky potom patří Juditě Kábrtové, která bydlí v Úbislavicích u Nové Paky. Juditě bude v únoru jedenáct let a je velmi zdravotně postižená. Nemůže se hýbat, nemůže jíst ústy, neumí mluvit. Drtivou většinu času se o ni stará její maminka. Za zbylou třetinu peněz bude proto pořízen zvedák do vany, který usnadní manipulaci s Juditou a budou provedeny nutné stavební práce, které s tím souvisejí.

I když je rozvoj Judity limitován jejím postižením, má díky starostlivé mamince a její péči hodně podnětů pro svůj rozvoj. Ovšem na všechno maminka Judity sama nestačí. S koledníky chodí vedoucí, kteří se musí prokázat průkazkou a občanským průkazem.

Sbírka startuje v Lázních Bělohradě od 2. do 6. ledna a ve Vysokém Veselí od 4. do 9. ledna. Pak bude pokračovat i na dalších místech okresu. (zuz,dr)