Vlastníci a provozovatelé budov mají odpovědnost za bezpečné provozování staveb – mimo jiné i snižovat nebezpečí narušení statiky střech zatížením sněhem jeho pravidelným odstraňováním.

Jednotky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje zasahují pouze v případech, kdy se jedná o bezprostřední ohrožení životů, zdraví popř. majetku občanů, a to hlavně na budovách zdravotnických zařízeních, škol a školek apod. a na místech, kde se shromažďuje větší množství osob.

Zástupci obcí se mohou o této činnosti domluvit s místní jednotkou dobrovolných hasičů, která bude na požádání odstraňovat sníh ze střech obecních budov. Lidé si jinak musí zajistit firmu na odklizení sněhu nebo sníh odstranit vlastními silami.

Pokud si lidé odstraňují sníh ze střech sami, měli by dbát zvýšené opatrnosti. Na střeše se pohybovat opatrně, aby nedošlo k proboření nebo podsmeknutí. Sníh by se neměl hromadit na jednom místě, ale odklízet rovnoměrně. Dbát zvýšené opatrnosti při shazování ze střech do okolí, aby nedošlo ke zranění procházejících osob. Nejlépe je určitý prostor kolem budovy ohraničit a vytyčit pro chodce. (HZS)