Po prvních dvou ročnících uskutečněných v K–klubu v Jičíně putuje slavnostní večer po různých místech okresu, kde se najdou vstřícní organizátoři. Před dvěma roky byl uspořádán na Veliši Jivínský Štefan, od té doby trvá spolupráce s ředitelem tamní základní školy Janem Jiterským, vloni v Kopidlně a letos je na řadě Sobotka.

Ještě před tím, než se otevřou 25. února dveře tamní sokolovny, uskuteční se on –line rozhovor s organizátorem všech ročníků (i když se on sám pojmenovává jinak) Bohumírem Procházkou. Na otázky hostů našeho webu www.jicinsky.denik.cz bude v on–line rozhovoru odpovídat 17.února od 11 do 12 hodin.

Procházka se ve svých Prochorovinách vyznává: „Už dávno není Jivínský Štefan jen o těch dvou figurkách, které si odnesou šťastní laureáti za kulturní počin roku či za zásluhy dlouhodobé. Je o setkání, o poděkování. Jen se na Štefanovi sejdeme, abychom byli spolu. Popovídali si, dohodli spolupráci, prohlédli si výstavku o našem konání.“

Laureáty navržené na ocenění za počin roku vybírá los. Podstatnější je ocenění za dlouhodobé zásluhy. Tady s nominacemi pracuje grémium význačných osobností okresu a pečlivě váží, koho navrhne. Připomeňme, že v minulosti dřevěnou sošku dostali například Eva Bílková, Vladimír Úlehla či Milan Roček.

Kdo bude letošním laureátem, se dozvíme až 25.února. Mezi navrženými je herec Josef Hlaváč, ředitel ZŠ Jan Jiterský a například ekolog František Kynčl.