„Jsme zásadně proti,“ reagoval na tuto informaci výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech. „Rušení stavebních úřadů považují starostové, a tedy i Svaz měst a obcí, za oddálení státní správy občanům,“ dodal.

Na Jičínsku by se tato změna měla dotknout čtyř stavebních úřadů v „jedničkových“ obcích , a to ve Staré Pace, Vysokém Veselí, Libáni a Miletíně.

Radnice, které ministerstvo oslovilo, s jejich rušením jednomyslně nesouhlasí. Miletínský starosta Miroslav Nosek potvrzuje: „Zcela jednoznačně se přikláním k variantě A1, tedy ustanovení § 13 stavebního zákona neupravovat a ponechat tak současný stav. Vede mě k tomu skutečnost, že výkon státní správy zůstane blíže občanům, a za druhé pracovník stavebního úřadu má zcela jistě lepší místní a osobní znalosti.

Podle prostudovaných materiálů, které jsem získal, jsou důvody, které by vedly ke zrušení stavebních úřadů u tzv. jedničkových obcí, nesmyslné a zcela jistě povedou k následnému snižování kvality bydlení a života na venkově. Je to jeden z dalších pokusů, jak lidem na venkově znepříjemnit život. V žádném případě nedojde k úspoře financí.“

Zachovat!

Starostka Staré Paky Věra Hlostová také zcela jednoznačně preferuje variantu A1, ponechat současný stav. Proč? „Obec Stará Paka se skládá ze šesti částí, stavební úřad vykonává přenesenou působnost pro všechny.V případě zrušení stavebního úřadu by se museli občané se všemi požadavky a podáními obrátit někam jinam. Naprosto to odporuje jakékoliv decentralizaci, to je aby občané měli státní správu co nejblíže.

Také pracovník, který tuto správu vykonává a je trvalým občanem Staré Paky, zná místní poměry daleko lépe než někdo odjinud. Asi nejsou zanedbatelné ani finanční náklady. Úřad, pod který bychom připadli, by tak musel být pravděpodobně personálně posílen. Nepřijatelná je i varianta č.A4, která hovoří o kvalifikačních požadavcích na pracovníka stavebního úřadu. Stále platí zákon o úřednících a zvláštní odborná způsobilost. Asi bych mohla pokračovat, ale závěr je ten, že Stará Paka si přeje stavební úřad zachovat,“ konstatuje Hlostová.

Starosta Vysokého Veselí Luboš Holman zastává názor, že rušení „malých“ stavebních úřadů je centrální výmysl.

Přesně naopak

„Když vznikal stavební úřad ve Vysokém Veselí, bylo to za působení okresu, mluvilo se o přibližování státní správy k občanům. Nyní jednají vyšší instituce přesně naopak. Zdejší úřad vykonává agendu pro 15 katastrálních území a podotýkám, že velmi zdatně. Není tedy namístě argument s jejich odbornou způsobilostí, ale naopak mají jako místní občané přehled o celkovém dění v regionu. Pokud se jedná o pracovníka zdejšího stavebního úřadu, je to člověk s dlouholetou zkušeností a znalý pozemkových a vlastnických vztahů, což je vlastně základ jeho práce,“ říká.

Starosta Libáně Petr Soukup ostře protestuje proti rušení stavebních úřadů v „jedničkách“.

Jeho důvody a znění dopisu, zaslaného kraji, naleznete zde:

Adresováno:
Královéhradecký kraj
Dr. Jana Řezníčková
vedoucí oddělení stavebního úřadu
Pivovarské náměstí 1245
50003 Hradec Králové

V Libáni dne:19.12. 2008

Vážená paní doktorko,

chtěl bych tímto dopisem reagovat na informaci z porady stavebních úřadů Královéhradeckého kraje ze dne 18.12.2008 o záměru zrušení stavebních úřadů v obcích základního typu se stavebním a matričním úřadem. Ostře protestuji proti tomuto záměru a prosím Vás, abyste níže uvedené důvody tlumočila na příslušných místech.

- Stavební obvod Libáň zahrnuje katastrální území: Psinice, Křešice, Kozodírky, Zliv, Dětenice, Osenice, Záhuby, Brodek, Dolní a Horní Rokytňany, Bačalky, Lično, Zelenecká Lhota, Staré Hrady, Sedliště, Bystřice, Údrnice, Bílsko, Únětice.

- Počet obyvatel spadajících pod stavební úřad Libáň je přes 4500.
- V případě zrušení stavebního úřadu v Libáni, by od obce s pověřeným obecním úřadem Kopidlna, byli občané vzdáleni i 25 km.
- Vedoucím stavebního úřadu je dlouholetý pracovník s potřebným vzděláním a odbornou způsobilostí, znalý všech pozemkových i vlastnických vztahů v celém regionu.
- Zrušením stavebního úřadu v Libáni by muselo dojít k přestěhování všech příslušných archivů, na které by musely být k dispozici prostory právě v obcích druhého stupně.
- Jsem přesvědčen, že myšlenka o úspoře finančních prostředků zrušením stavebních úřadů je naprosto scestná, neboť stávající obce s pověřeným úřadem nebudou moci z kapacitních důvodů příslušné služby v potřebném rozsahu poskytnout a budou nuceni řešit tento problém nabíráním nových pracovníků. Ve finále tedy dojde za současných nákladů k podstatnému zhoršení služeb občanům, pro které jsou stavební úřady zřízeny.

Na vědomí:
Svaz měst a obcí ČR, kongresové centrum, 5.května 1640/65, 14021 Praha 4
S pozdravem Petr Soukup, starosta

NÁM. SVOBODY 36 • LIBÁŇ • 507 23
IČO: 00271748, TEL/FAX: 493 598 191, 493 598 392
E-MAIL: mestoliban@mestoliban.cz