První přání přichází od starostky městyse Pecka Hany Štěrbové: „Občanům přeji, aby jim po celý rok 2009 přálo zdraví, aby je stále provázela dobrá nálada a štěstí se jich pevně drželo. Ať se všichni společně dokážeme vypořádat s různými strašáky jako je finanční krize a jí podobní. Ať se nám co nejvíce daří plnit přání našich občanů, aby se jim lépe dařilo a žilo.“

Doplňuje, že v loňském roce městečko provázela a ještě nějaký čas provázet bude stavba čistírny odpadních vod a kanalizace.

„Moc si přejeme, aby se je podařilo úspěšně dokončit a začaly sloužit našim lidem, aby se postupně vylepšoval stav našich silnic a místních komunikací, které jsou dotčeny touto stavbou.“

V tomto roce se Peckovským podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu zaměřeného na základní školu, v které bude vybudován výtah, bezbariérové sociální zařízení a zrekonstruovány některé učebny. Školu tak budou moci navštěvovat i děti, které mají zdravotní postižení.

Nezapomněli zde ani na kulturní památky, probíhala další etapa opravy kostela sv. Bartoloměje, zrestaurována byla socha Panny Marie na hradě, kde se podařilo opravit část oken na západní straně spolu s kamenným ostěním a zrenovovat parkety v horním sále. „Letos bychom se zaměřili na opravu komunikací a rádi bychom pokračovali na opravě kostela,“ uvádí starostka.

Zdravice z Libáně

Petr Soukup, starosta města Libáně, se ohlíží: „Skončil rok 2008. Z pohledu starosty města se mi zdá, že byl opravdu šťastný. Nepostihly nás žádné velké živelní ani jiné pohromy, dostavily se naopak úspěchy. Mimo jiné jsme oslavili 111. výročí základní školy v Libáni, měli jsme možnost nahlédnout do její minulosti.

Žijeme v relativně bezpečné době, v relativním blahobytu, ve skutečně svobodné zemi a ve skutečně krásném regionu. Važme si těchto darů, které nebyly dány mnoha a mnoha generacím našich předků.

Byl bych opravdu rád, aby se nám v Libáni v novém roce 2009 i v letech následujících dobře žilo. A aby každý z nás, kdo o to stojí a je ochoten přiložit ruku ke společnému dílu, nalezl k jeho uskutečnění dobré podmínky a předpoklady. Všem k tomu přeji nejen hodně odhodlání a pracovitosti, ale i nezbytného štěstí.“

Málo starostí

Pavel Šubr, starosta Lázní Bělohrad, přeje všem občanům města a všem čtenářům Jičínského deníku do nadcházejícího roku 2009 pevné zdraví, hodně štěstí a lásky a málo starostí a zármutku. „V roce 2008 se našemu městu sice nepodařilo dosáhnout na dotace z EU, ale zrekonstruovali jsme např. mateřskou školu v Horní Nové Vsi, vybudovali a opravili jsme řadu chodníků, a hlavně probíhá akce Cidlina, která přinese odkanalizování Prostřední a Horní Nové Vsi a Lánů za více než 100 milionů Kč. Připravili jsme také několik projektů, věříme v jejich úspěšnost a získání dotací z fondů EU v roce 2009,“ sumarizuje.

Závěrem přání novopackého starosty Josefa Cogana: „Přeji Vám, abyste v novém roce našli správnou cestu a pokud na ní snad klopýtnete tak nezapomeňte, že není ostudou na zem upadnout, ale zůstat na ní příliš dlouho ležet.“

Vyjádření jičínského starosty Martina Puše přinášíme ve zvláštním článku na našem webu.