Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy.

SOUTĚŽÍ VŠICHNI
Soutěž je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Kategorie: I. MŠ, II. 1. a 2. třídy ZŠ, III. 3. a 4. třídy ZŠ, IV. 5. a 6..třídy ZŠ, prima a sekunda gymnázií, V. 7. až 9. třídy ZŠ, tercie a kvarta gymnázií, VI. všichni starší.

CO A JAK
Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia ropuchy obecné a slepýše křehkého.
Rozměr papíru: maximálně formát A4.
Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník, adresa školy, vyučující; případně adresu bydliště) a kategorii pište na zadní stranu.Uveďte také e-mailovou adresu.

DOKDY A KAM
Soutěžní práce předejte v Muzeu přírody Český ráj v Prachově nebo v K-klubu na Valdštejnově náměstí v Jičíně. Termín odeslání či předání je 9. května 2012.
Adresa: Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín

HODNOCENÍ
V každé kategorii budou porotou vybrána tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků proběhne v MPČR v Prachově dne 9. června 2012.

POROTA
Marcela Lazurková –  MPČR
Lenka Manová –  K-klub, Jičín.
Martin Šandera z Muzea přírody Český ráj,  Česká herpetologická společnost
Marcela Šanderová – MPČR
Eva Trojanová –  Místní knihovna Železnice
Alena Kaňková –  Jičínský deník
Výtvarná díla se stávají majetkem MPČR, akce je součástí projektu OPAL.      ⋌Muzeum přírody Český ráj