Proto jsme oslovili Jiřího Bezdíčka, vedoucího střediska Jičín SÚS Královéhradeckého kraje a.s., abychom se ujistili, zda jsou silničáři na vrtochy zimy připraveni.

 Uvedl, že pravidelné zimní služby začínají vždy až po vyhlášení zimního období, které je od 1.11.2009 do 31.3. 2010.

 „Bude záležet na vývoji počasí a jeho vlivu na sjízdnost silnic, a tím je určen nástup do služeb v plném rozsahu, nebo jen v omezeném počtu. I nyní před zimním obdobím se počet službu konajících pracovníků upřesňuje ze dne na den podle momentálního počasí,“ konstatuje J. Bezdíček.

Zásobování materiálem

Předzásobení posypovým materiálem je zajištěno v rozsahu minulých zimních období. Bude naskladněno 1800 tun soli, které jsou prakticky na místě, a je uzavřena smlouva na operativní dodávky během zimního období v množství 2000 tun podle skutečné potřeby. Realizovány jsou bez problémů od jednoho do třech dní podle rozsahu objednávky.

Inertní materiál – písek je již také na skládkách. Dovezeno bylo 5000 tun a toto množství by mělo stačit na zimní období.

J. Bezdíček uvádí, že technika zůstala bohužel v rozsahu minulého roku a nyní se postupně dokončuje její instalace na vozidla, protože jsou využívána během roku na jiné práce s jinou technologickou nástavbou. Některé plánované větší opravy jsou přesunuty na příští rok.

Připravenost techniky

Připraveno bude postupně 20 sypačů jak na chemický posyp se zkrápěním, tak i na inertní posyp pískem v nebezpečných místech, včetně silničních radlic na prohrnování sněhu.

Provádění zimní údržby silnic se zajišťuje podle schváleného Plánu zimní údržby a jednotlivé sypače mají určené trasy.

„Je nutné si uvědomit, ža na každý stroj vychází skoro 50 km silnic a například při potřebě prohrnování a případně opakovaném posypu vychází trasa jeho řidiče i na 200 až 300 km ujetých v zimních podmínkách. Doufám, že připravenost motoristické veřejnosti i řidičů profesionálů nezklame a budou vyjíždět se zimní výbavou, aby šťastně dojeli a případně svou chybou nebo nepřipraveností neblokovali silnice v tom nejméně vhodném místě,“ apeluje na veřejnost Jiří Bezdíček a ujišťuje nás, že zaručených zpráv o vývoji letošní zimy je několik, ale letos prý poprvé slyšel, že sníh, padající do zeleného listí na stromech, věští málo sněhu až do Vánoc. Tak uvidíme.

 Probudili se i řidiči, kteří si uvědomili, že zima je už opravdu za dveřmi, a atakují pneuservisy.

„Na čtrnáct dní dopředu jsme zavaleni zakázkami,“ hlásili nám z jičínského Pneuservisu U Javůrkovy louky. Situace se prý ale každoročně opakuje, mnozí řidiči nechávají přezutí automobilů na poslední chvíli.