Školské odbory se nedohodly s ministrem školství na nové platové tabulce pro kantory.

Zatímco dříve se učitelům podle délky praxe automaticky navyšoval plat, teď má o zařazení do příslušné stupnice, a tím pádem i o navýšení platu, rozhodovat ředitel školy.

 My jsme včera v osm hodin navštívili 1. ZŠ, abychom se přesvědčili, zda učitelé opravdu stávkují, jak avizovali. Školní družina byla otevřena, ale nevyučovalo se.

Reakce rodičů

„Jsem opravdu ráda, že školní družina funguje, tak jak má, a není kvůli protestům zavřená. Opravdu bych nevěděla, kam svoji ratolest dát,” děkovala jedna z maminek vychovatelkám.

Družinářky Drahomíry Kocourkové jsme se zeptali, proč se nezúčastnila protestu: „Kvůli žákům, vždyť spousta z nich dojíždí a je hloupost, aby čekali před zavřenou školou několik hodin. Rodiče, kteří k nám přivedli svého potomka, jsou rozčilení. Kdyby byla i družina zavřená, nevěděli by, co dělat. Mám ve třídě několik dětí, jejichž rodiče učí na střední škole, a ti si nemohou dovolit přijít do práce pozdě.”

 Podle vychovatelek měli učitelé stávku rodičům nahlásit dříve. Maminky či tatínkové, a to ne všichni, se o ní dozvěděli od svých dítek dva dny předem, když pro ně bylo pozdě vzít si v práci alespoň půl dne dovolenou.

Kolik škol stávkovalo:
Růžena Ryglová,předsedkyně Krajské rady Českomoravského odborového svazu
Z celkového počtu škol v Královéhradeckém kraji se do středeční stávky zapojila asi čtvrtina zařízení. Přesné číslo vám neřeknu. Důležité je, proč jsme protestovali. Nové mzdové tabulky jsou špatně nastavené, nerozlišují náročnost práce, potlačují kvalifikaci, praxi, vzdělání. Rozdíl mezi 9. a 12. třídou je pouhých 600 korun, přitom do deváté třídy jsou zařazeni vyučující se středním vzděláním, do 12. platové třídy pak například inženýři. Celý nový mzdový systém je tak postaven na hlavu.     
Učitel Luboš Jirsa z Jičína nás informuje, že na I. a II. ZŠ stávkovalo celkem 71 učitelů, III. ZŠ na Novém Městě nestávkovala a IV. ZŠ zatím počty nedodala. ⋌(kov)

Poté jsme se vydali ke sborovně, abychom zjistili bližší informace ohledně protestu, kterého se ve škole zúčastnilo 32 pedagogů.

 Učitelky Jaroslavy Jirsové jsme se zeptali, proč stávkují: „Nelíbí se nám rozhodnutí pana ministra, který chce zasáhnout do tarifních platů. Poté by ředitel ústavu v podstatě mohl rozhodovat o výši našich platů až v rozmezí pěti tisíc. Myslím si, že tahle akce bude mít účinky, což soudím podle Dobešovy reakce v televizi. Ze strany rodičů jsem se s žádnými negativními reakcemi nesetkala. V pondělí jsme se rozhodli protestovat a okamžitě si tuto informaci děti zapsaly do svých žákovských knížek nebo notýsků, což je podle mě dostatečná doba. Pokud by tato stávka neměla žádné účinky, většina kantorů z našeho zařízení by se zúčastnila další.”

 V centru města jsme potkali několik žáků, kteří seděli na lavičkách a nebo se s kamarády procházeli ulicemi. Žákyním druhého stupně 2. ZŠ tahle situace nijak nevadila, spíše naopak.

„Jsme opravdu rády. Jelikož bydlíme v Jičíně, mohly jsme si alespoň o trochu přispat. Nyní se půjdeme projít po městě a před devátou hodinou se vrátíme ke škole,” sdělily Deníku školačky Aneta Šimková a Adéla Matějovská.

 Před devátou hodinou začali žáci přicházet ke škole, někteří opozdilci i po deváté, a vůbec jim to nevadilo.